Zamyslenie na deň 25.6.2024

2.Mojžišova 17,1-7

1 Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. 2 Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: „Daj nám vodu, chceme piť!“ Mojžiš im povedal: „Prečo ma obviňujete; prečo pokúšate Hospodina?“ 3 Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: „Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom?“ 4 Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: „Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú!“ 5 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď! 6 Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije.“ Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. 7 To miesto nazval Massa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: „Je medzi nami Hospodin alebo nie?“


Naše putovanie životom. Pokiaľ nám je dobre a máme všetko, čo potrebujeme podľa našich predstáv, je všetko v poriadku. No keď nám začne niečo chýbať, hľadáme vinníka, obviňujeme. Izraelský ľud zase reptal. Pred pár dňami dostali zázračne jedlo. Teraz po niekoľkých dňoch, keď prešli niekoľko kilometrov a vysmädli, namiesto modlitby a slušného požiadania o vodu, čo robia? To, čo je v našej hriešnej prirodzenosti: Zabúdajú na dobré dary od Boha a znova Ho obviňujú z toho, že ich chce zahubiť. Denne sa o nich stará formou manny, pripomína im Svoju prítomnosť formou oblaku, čo ich denne sprevádza, a ukazuje im tú správnu cestu. Aj tak si žiadajú vodu formou nevďačnosti, výčitiek, obviňovania. A Pán Boh opäť odpovedá láskou a posiela Mojžiša s inštrukciami, ako vyviesť vodu pre ľud zo skaly. Mojžiš je ale na ľud, čo mu Pán zveril, nahnevaný a namiesto jedného úderu udrie na skalu dvakrát. Táto „malá“ neposlušnosť ho stojí vstup do zasľúbenej zeme. Preto si skúsme viac všímať, čo všetko nám Pán Boh dáva a s ľuďmi buďme trpezliví. Najlepšie to dosiahneme vtedy, keď svoju modlitbu začneme slovami: Pane Bože, ĎAKUJEM…, namiesto: daj, daj, daj… Skúsme a uvidíme, ako sa zmení náš pohľad na Božie vedenie v našom živote.

Modlitba: Pane Bože, ďakujem Ti v dnešný deň za… Amen.
Pieseň: ES 339
Autor: Martin Drdoš


Počúvajte Ma, vy povýšení v srdci, čo ste ďaleko od spravodlivosti. Priblížil som Svoju spravodlivosť, nie je ďaleko. Izaiáš 46,12-13

Srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Rimanom 10,10


Matúš 10,26-33 • Modlíme sa za: Pozdišovce (ŠZS)