Zamyslenie na deň 25.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11,28


Matúš 22,1-14

1 Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: 2 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: 3 I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. 4 Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! 5 Ale oni nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom 6 a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. 7 Kráľ sa rozhneval, poslal vojská, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. 8 Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; 9 preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! 10 A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. 11 Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, 12 povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel. 13 Vtedy povedal kráľ sluhom: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 14 Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.


Moja svadba s Kristom. Kráľ z podobenstva je Boh, ktorý nechal obetovať Baránka – Ježiša Krista. A ak to nebudeme prikrášľovať, tak povieme, že Boh nechal zabiť Svojho Syna, aby nehodní hriešnici mohli mať opäť účasť na nebeskej svadobnej hostine. Aj ja, nehodný hriešnik, som pozvaný. Prijmem alebo odmietnem? Z rodičovského domu sme sa naučili, že pozvanie za krstných rodičov a na svadbu sa neodmieta. Nikdy. A tu je oveľa vzácnejšie pozvanie. Dokážem správne doceniť jeho hodnotu a tiež posúdiť svoju situáciu? Pozvaní hostia dostávajú na svadbe všetko zdarma, a to len vďaka rozhodnutiu a štedrosti hostiteľa. Kto to nevie doceniť, je nevďačník a nevychovanec. Božia ponuka pre každého pozvaného je rovnako veľkorysá: všetko zdarma! Spoločenský bontón predpisuje, ísť na svadbu slávnostne oblečený – v svadobnom rúchu. V minulosti by nás zo svadby bez slávnostného oblečenia vyhodili, dnes nás minimálne poriadne poohovárajú. Aj na Baránkovu svadbu sa chodí slávnostne oblečený. Predpísaným slávnostným odevom je biele rúcho, ktoré sám Kristus pripravil pre Svoju nevestu, „aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty“ (Zj 3,18). Už je len potrebné sa do tohto odevu nahodiť. To biele svadobné rúcho sa volá „ospravedlnenia“ a oblieka sa súčasne s úprimným pokáním.
Autor: Dušan Cina
Pieseň: ES 487


Jozef potešoval svojich bratov a vľúdne hovoril s nimi. 1.Mojžišova 50,21

Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! Rímskym 12,21


Lukáš 14,(15)16-24 :: Efezským 2,17-22 :: Žalm 28 :: MODLÍME SA ZA: Rimavský seniorát