Zamyslenie na deň 25.5.2023

Filipským 3,12-21

12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15 Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. 16 Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli. 17 Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. 18 Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho: 19 ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. 20 Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.


Budúcnosť meniaca prítomnosť. To, kde sa vidíš pri pomyslení na budúcnosť, vplýva na to, ako prežívaš prítomnosť. Apoštol Pavol jasne konštatuje o všetkých, ktorí veria v Krista: „…naša vlasť je v nebesiach.“ To nie je vyhlásenie viery v seba, ale dôvery v Božie konanie. Tento cieľ má pred očami, k nemu smeruje a na jeho dosiahnutie vynakladá enormné úsilie. Toto úsilie však v jeho prípade nie je kŕčovité, ustráchané a nesmierne vyčerpávajúce, ale radostné a plné nádeje. To, čo mu Kristus veľmi draho vydobyl, nechce za nijakých okolností stratiť. Zároveň túži po tom, aby jeho úsilie bolo všetkým zrejmé a bol z neho viditeľný jeho radostný záväzok voči Jeho Pánovi. Namáha sa, lebo sa smie namáhať, vediac, že ho povolal Boh. Pre jeho spôsob života je charakteristické napodobňovanie Pána Ježiša, čím sa odlišuje od všetkých, ktorí sú Kristovými nepriateľmi a ktorých na konci čaká záhuba. Preto očakávaj Pána, ktorý Svojou mocou premohol smrť a raz Svojou mocou pretvorí všetko a uvedie ťa do Svojej prítomnosti a slávy. Toto maj pred očami a za týmto cieľom bež! Budúcnosť, ktorú nám Kristus vydobyl, je aj dnes pre teba pozvaním k nádeji a zároveň k zodpovednosti.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás povolávaš do Tvojej slávy. Odpusť nám, že sa viac naháňame za tou svojou. Veď nás cestou pokory, aby sme nestratili Tvoju milosť. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Daniel Hanko


Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Micheáš 5,1

Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore. 1.Timoteovi 3,16


Skutky apoštolov 1,12-26 :: Modlíme sa za: Martin (TuS)