Zamyslenie na deň 25.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 6,1-4

1 Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – 3 aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.


K tomuto už nič nepridávajme! Pri zamyslení nad biblickým textom som sa hádam prvýkrát stretol s pocitom, že k vysloveným biblickým pravdám nehodno už nič pridávať. Slová tohto textu sú jasné a zrozumiteľné a každý pokus o ich vysvetľovanie sa skončí neúspechom. Nedokážem to povedať lepšie, ako apoštol Pavol vedený Božím Duchom. Chcem ich už len uviesť do života. Predovšetkým do toho svojho, a potom poslúžiť aj iným, ktorí majú práve takéto problémy.– – Na základnej vojenskej službe, ktorú som ešte absolvoval celé dva roky, som sa okrem iných vecí naučil aj to, že vojak musí najprv rozkaz, úlohu, vykonať a až potom sa môže prípadne sťažovať na jej nezmyselnosť a nesprávnosť. – – Môj nebohý otec mi tiež povedal jednu múdru radu: „Nauč sa striktne dodržiavať každú dopravnú značku na ceste a uvidíš, že ti to pomôže aj pri dodržiavaní príkazov Božieho slova!“ – – Všetci sme deti – deti svojich rodičov a ako veriaci ľudia – deti nebeského Otca. A poslušnosť je v tomto vzťahu „rodič – dieťa“ najdôležitejšia. Text však tiež poukazuje na nesmiernu dôležitosť postavenia otca. Otec je vždy dieťaťom vnímaný ako obraz nebeského Otca. Preto by mal byť pre svoje deti príkladom vo svojom každodennom konaní aj vo svojom vzťahu k nebeskému Otcovi.
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 558


Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Jób 1,21

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Rímskym 8,28


1.Mojžišova 1,14-19 :: Modlíme sa za: Želiezovce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby