Zamyslenie na deň 25.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 1,24-29

24 Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. 25 Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, 26 tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, 27 ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. 28 Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. 29 A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.


Atraktívny kríž – zmysel utrpenia. Ak nás niekto láka do nejakej organizácie, maľuje nám pred očami všetky výhody a my nad takými ponukami uvažujeme, pretože výhody a prospech je to, čo v živote bežne hľadáme. Aké výhody nám však ponúka cirkev? – – Aj v cirkvi mnohí hľadajú prospech, uplatnenie, moc či popularitu. Zvesťou cirkvi je však Ježiš Kristus, ktorý nebol VIP celebritou, ale trpiacim Služobníkom. Na Jeho kríž poukazoval aj Dr. Martin Luther hovoriac, že posolstvo kríža je to najväčšie bohatstvo, aké cirkev má. – – Aj apoštol Pavel sa raduje, hoci trpí. Zvestuje pritom Ježiša Krista, ktorý tiež trpel a nazýva Ho tajomstvom. – – Čo je také atraktívne na utrpení? Prečo by sa človek mal radovať z kríža? Preto, lebo život bez utrpenia je možno príjemný, ale nevychováva, nezoceľuje, nepripravuje pre večnosť. Iba trpiaci človek vie, aké je dobré mať Boha, ktorý všetko vie, vidí a pomáha. Iba taký človek vie, čo znamená prijať silu z nebies. Iba trpiaci je zvyknutý spoliehať sa na Boha, iba on má s Bohom pevný vzťah, ktorý si vybudoval počas dlhých modlitieb, nespočetných skúšok a zdanlivo beznádejných situácií. A takáto škola vedie k pevnej viere. Dospieť k nej je dôvod k radosti, pretože znamená otvorené brány večnosti. – – Ak trpíme a sme tak pripravovaní pre večnosť, radujme sa, lebo s Kristom trpíme a s Ním budeme aj žiť.
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 475


Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc. Žalm 84,11

Ježiš hovorí: Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Ján 10,9


Jób 42,7-13(14-17) :: MODLÍME SA ZA: Kalinovo (No)