Zamyslenie na deň 24.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 1,21-23

21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, 22 teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony, 23 ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom.


Práve ty? Áno, aj ty! Vyčítať človeku jeho chyby z minulosti je dnes veľmi moderné. Ak nám médiá predstavujú nových členov verejných orgánov, nezabudnú dodať, kto má za sebou aký škandál. Nedozvieme sa tak nič o ich úspechoch z minulosti, no už vieme, kde pochybili. – – Tento jav je veľmi rozšírený aj medzi kresťanmi. Nie každý sa narodil v kresťanskej rodine. Tak, ako za čias apoštola Pavla, kedy sa kresťanstvo iba šírilo a postupne ho prijímali aj tí, čo boli najprv voči nemu rezervovaní alebo odmietaví, aj dnes je v cirkvi mnoho takých, ktorí kedysi Ježiša Krista odmietali. Je však správne im to vyčítať? – – Ani medzi apoštolmi neboli všetci dokonalí. Peter zaprel Pána, ostatní ušli, Tomáš neveril, že Pán žije, Pavel prenasledoval kresťanov. A predsa ich dnes prijímame ako osobnosti Písma a ak od nás zo stránok Biblie žiadajú vernosť Kristovi, či vieru, nevytýkame im to hovoriac: „To hovoríš práve ty?“ – – Veď Pán Boh v Kristovi zmieril so Sebou všetkých, aj tých, čo boli kedysi ďalekí, či nepriateľsky zmýšľajúci. Pre každého Kristus umrel, každý, kto prijíma Ježiša Krista, má právo zastať pred Bohom ako nový človek. Pavel to dobre vie a dokladá na sebe. Sám sa ako prenasledovateľ stal služobníkom Pána. Nesúďme teda a hľaďme na bratov a sestry, ako na tých, ktorých Boh zmieril a prijal.
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 461


A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! Žalm 40,17

Ježiš povedal: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Lukáš 19,5-6


1.Mojžišova 32,22b-32 :: MODLÍME SA ZA: Jur nad Hronom (Dn)