Zamyslenie na deň 24.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

15. nedeľa po Svätej Trojici
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,7


1.Petra 5,5c-11

… lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen.


Závislý od Boha a nie od doby. Ranní kresťania prežívali iné formy a okolnosti tlaku na kresťanský život, ako my dnes. Podstata však zostáva: tlak sveta, démonické úskoky, diabolské obchádzanie. To všetko bude vždy dorážať na kresťanovu vernosť, na rozhodnosť nasledovať Pána Ježiša. Vplyvy zlého je nutné odkrývať. Nie sme tu iba na to, aby sme pretrpeli čas života, ale aby sme prinášali svedectvo nového života v Kristovi – teraz a tu! Ako dobré stvorenie, ktoré prináša dobré hodnoty Božieho kráľovstva – ovocie viery. Pán Boh nechce, aby sme rezignovali. Kto iný dokáže, že pokora je viac, ako pýcha? Kto v dnešnej uponáhľanosti a v tlaku na zabezpečovanie a užívanie, prejaví výnimočnosť uspokojenia s tým, čo má? Kto dokáže prezentovať spoliehanie sa na Božiu starostlivosť? Kto v prostredí korupcie, daňových únikov, klientelizmu, upodozrievania, zlyhania pravdy a spravodlivosti, nenormálnosti dnešných dní, preukáže čestnosť, úprimnosť a jasné a bezpodmienečné dodržiavanie pravidiel? Ten, kto vie, že Boh nenávidí pýchu. Ten, komu nie je jedno, že Ježiš Kristus zomieral na kríži. Ten, kto v slzách pokorne prosieva o zmilovanie. Ten, kto sa za roh nepoznaného a neočakávaného pozerá s dobrým Bohom. Kto utrpenie neberie ako tragédiu, ale ako výchovu vo viere. Kto straty kvôli Kristovi dáva na konto Jeho slávy. Ten, komu nie je jedno, ako odráža Božiu slávu v tomto svete. Aj TY?
Autor: Ján Matis
Pieseň: ES 108


Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý. 5.Mojžišova 30,19

Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ján 10,10


Matúš 6,25-34 :: Žalm 20 :: Lukáš 18,28-30 :: MODLÍME SA ZA: Vydavateľstvo Porta Libri