Zamyslenie na deň 24.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 3,11-18

„11 Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. 12 Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé. 13 Nedivte sa, bratia, keď vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov. 17 Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“


Od začiatku, teraz a stále – aby sme sa milovali. Viete si predstaviť, že by sa o vašom cirkevnom zbore, o vašich službách Božích… o našej drahej cirkvi vravelo: „To je spoločenstvo, kam sa všetci hrnú, pretože tam sa majú všetci naozaj radi? Ak by tak bolo, nebola by to len najlepšia reklama, ale aj to, čo by bolo milé Bohu. Tak aj Pán Ježiš riekol Svojim učeníkom: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“ (J 13,35). A my sme Jeho učeníkmi v tomto čase. Sme? Niekedy sa to vôbec nezdá. Veď oveľa ľahšie a bližšie je nám ohováranie, odsudzovanie, opovrhovanie, povyšovanie sa. Nechodíme do spoločenstva, aby sme sa nemuseli stretnúť s tým či hentým. Milovať sa navzájom, ako bratia a sestry v cirkvi je niečo, čo by pre nás malo byť také samozrejmé ako dýchanie. Ako potom chceme byť svedectvom o Bohu, ktorý je láska, pre tých, ktorí sú bez Boha, keď my, čo Boha, Spasiteľa Ježiša Krista poznáme, Ho odrážame tak málo? Veď On dušu položil za nás, aj my máme duše klásť za bratov.
Autor: Zuzana Šofránková
Pieseň: ES 548


Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Zachariáš 3,4

A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Lukáš 15,21-22


Matúš 12,15-21 :: Modlíme sa za: Kežmarok (Ta)