Zamyslenie na deň 23.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,21-25

21  Potom im povedal: Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ? Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietnik?   22  Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo.   23  Kto má uši na počúvanie, nech počuje!

24  Potom im povedal: Všimnite si, čo počúvate! Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú.   25  Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.


Svetlo je ŽIVOT, prináša východisko z tmy. Takéto východisko nám ponúka Pán Ježiš. ON je tým svetlom pre tento svet. On povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8,12). On musí byť postavený na hlavný piedestál v našom živote. Keď toto Svetlo prežiari aj teba, nezabudni, že aj tebe Pán hovorí: „Vy ste svetlo sveta.“ Ty si tu a teraz, v tejto chvíli, aby si niesol Pána Ježiša do tmy tohto sveta, do dnešných dní. Do školy, na pracovisko, na rôzne stretnutia, kde žiješ. Všade a vždy svieť, prinášaj svetlo – život v Ježišovom mene! Ty si reprezentantom Pána Boha na Zemi. Každý vo svojom prostredí! Kdekoľvek! Nezabudni na to! Neposudzuj „svetlonosiča“ vedľa seba, ale urob všetko pre to, aby to Ježišovo svetlo svietilo skrze teba mnohým na cestu životom! Vždy v prvom rade skúmaj seba a potom posudzuj, pozeraj na iných! Nezabudni, že ako sa ty pozeráš na iných, tak sa iní pozerajú na teba! A najmä nezabúdaj, že keď budeme Ježišovým svetlom svietiť spoločne, vtedy sa najviac rozjasní svet okolo nás. V Jeho požehnaní, v Jeho svetle kráčaj každý deň aj ty!
Autor: Miroslava Balková
Pieseň: ES 315


Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte! Izaiáš 51,7

Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás! Lukáš 6,26


FILIPSKÝM 2,12-18 :: MODLÍME SA ZA: LEVICE (DN)