Zamyslenie na deň 24.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Deň Jána Krstiteľa
Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť, a ja sa umenšovať. Ján 3,30


Príslovia 18,8-17

8 Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. 9 Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. 10 Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. 11 Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. 12 Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. 13 Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. 14 Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? 15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. 16 Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožov. 17 Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho.


Zlé reči. Kto sa s nimi ešte nestretol? Rozožierajú vnútro človeka a nikdy nevylepšujú vzťahy. Nepoznám nikoho, kto by z nich mal radosť a komu by prinášali dobro. Iróniou je, že aj pred približne 3 tisíc rokmi to nebolo inak. Niektoré veci sa (napriek tomu, že všetci vedia, že sú zlé) nemenia a prežívajú aj po mnoho generácií. Šalamún hovorí, že sú ako lahôdky, čiže veľmi lákavé. Ako sa k nim však postaviť? V prípade, že ich máme vypustiť z vlastných úst, je rada jasná – mali by sme byť ticho a s pokorou prehodnocovať radšej svoj vlastný život. Čo však v prípade, keď ich počujeme na našu adresu od niekoho iného? Je to veľmi citlivá otázka a zrejme na ňu neexistuje zaručená odpoveď. A to najmä preto, lebo do popredia sa dostávajú emócie a cítime zradu, potupenie, alebo smútok. Pán Boh je nám však aj vtedy nablízku a je pre nás pevnou vežou, do ktorej sa môžeme skryť a byť ochránení. Odpočinúť si v Božej prítomnosti je to, čo v takej chvíli potrebujeme najviac. Náš zronený duch opäť nadobudne nádej a silu. Zlé reči, nech sú akokoľvek silné, sa nám v tej chvíli budú zdať ako nedostatočný nástroj na naše zničenie, pretože v Hospodinovom mene, čiže v Ňom samom, nájdeme vernosť, milosrdenstvo, múdrosť a ochranu. Nájdeme v Ňom slobodu.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, za Tvoju lásku a ochranu! Ďakujeme, že si prekonal mnohé zlé reči! Ďakujeme, že nás povolávaš do rovnakého údelu! Hoci to bolí, tešíme sa, že si s nami. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Danica Fojtíková


Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Jób 2,10

Ježiš sa modlil: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja. Lukáš 22,42


Lukáš 1,(5-25)57-66.80 :: Skutky apoštolov 19,1-7 :: Matúš 3,1-12 :: Modlíme sa za: Príbelce (No)