Zamyslenie na deň 23.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí Svojím učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16


Ján 5,39-47

39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. 40 Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? 45 Nemyslite si, že ja budem žalovať na vás u Otca; iný žaluje na vás: Mojžiš, v ktorého ste zložili nádeje. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. 47 Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?


(Ne)Láska k Ježišovi. Veľa ľudí sa domnieva a presviedča samých seba, že sú v podstate veriaci v Boha a že ich duchovný život je v poriadku. Tým sa zároveň uchlácholia, že nie je potrebné robiť nič iné, ako doteraz, ani nič navyše. Lenže vzťah s Pánom Bohom si nevytvoria aj preto, že Pán Ježiš pre nich nie je dôležitý. Ako to môžem takto povedať? Nuž, Ježiš nám to tak hovorí. V dnešnom texte z evanjelia Jána je napísané, ako židia „špekulovali“ o Mesiášovi – Ježišovi. Boli viac zaľúbení a zahľadení do seba, než do Ježiša, resp. Pána Boha. Ježiš je poslom od Boha Otca, On prináša život – teda aj život večný, ktorý dal Otec. Skúmajú Písma, rozoberajú Mojžišov zákon, ale asi im nešlo o nájdenie a spoznanie Boha. Išlo im o nich samých. Ich pohnútkou, motiváciou a cieľom bola ich osobná sláva a vážnosť pred ľuďmi, aby ich videli a poklonkovali sa im. Oni nehľadali Boha, ani Jeho slávu, a to je vážne a smutné. Iných – možno sebe podobných – by prijali, možno takých, ktorí by ich pochválili… Ale Ježiša? Nie! Ten je kritický. On hovorí – pre nich – „krutú“ pravdu. Sme však na tom lepšie? Milujeme viac Ježiša, ako seba? Sme ochotní nechať sa Ním – jedine Ním! – vo všetkom viesť?
Modlitba: Hoden si, Pane Ježišu, aby sme Ťa nasledovali, milovali a velebili nadovšetko, lebo Ty jediný si Pán a Záchranca, náš Boh. Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Marián Grega

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, čo Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne. Daniel 9,4-5

Keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Rímskym 5,20


Lukáš 16,19-31 :: 1.Jána 4,(13-16a)16b-21 :: Žalm 105,1-23 :: Modlíme sa za: Gemerský seniorát