Zamyslenie na deň 24.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa pôstna. Okuli
(Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. Žalm 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Lukáš 9,62


Jeremiáš 20,7-11a(11b-13)

7 Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva. 8 Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť: Násilie a skaza! – volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. 9 Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. 10 Lebo som počul šepot mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Udajte ho! Udajme ho! Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. Azda sa dá zviesť; potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. 11 Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu.

(Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa. 12 Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor. 13 Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.)


Služba Bohu je ťažká. Stáť v Božích službách je náročné. Čosi podobné prežíva aj Jeremiáš. Je to Boží prorok. Stojí v službe Najvyššieho Pána. Boh si ho do tejto služby povolal, to ho však neuchránilo pred problémami. Práve naopak. Bol vystavený posmechu. S tým sme prestali počítať. S tým nechceme počítať. Chceme byť prijatí. Milovaní. Obľúbení. Nechceme, aby sa nám posmievali, aby nás nechápali, aby nás vylúčili z partie, z kolektívu. Častokrát je to však údel Božích služobníkov. Tých, ktorí žijú a zvestujú Božiu pravdu. Posmech a urážky, výsmech a nactiutŕhanie. S bolesťou to prežíval aj Jeremiáš. S bolesťou to prežívame aj my. Nie je nám to prijemné, ale musíme s tým žiť. Nie je to výsmech kvôli nám. Je to výsmech pre slovo Hospodinovo. Pre Božiu pravdu. Jeremiáš si v ťažkostiach a kríži pripomína dôležitú pravdu. Boh je s ním ako mocný hrdina. Boží služobník počíta so svojím Bohom. Spolieha sa na Neho. Opiera sa o Neho. Na Neho sa môžeme aj my spoľahnúť. Aj vtedy, keď niekto dvíha hlas proti nám. Nemusíme sa vzdať. Nemusíme rezignovať. Je tu niekto silnejší, než sme my. Je tu Ten, ktorý pre vernosť Božej pravde podstúpil utrpenie kríža. On trpel ako Boží služobník. Stal sa skutočným hrdinom našej záchrany. Je to Pán Ježiš Kristus. V Jeho kríži je sila aj pre tvoju službu!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju lásku, ktorou nás zahŕňaš! Ďakujeme, že z nej môžeme načerpať viac dobra, než zažijeme zla od posmievačov! Udržiavaj nás Svojou radosťou, vytrvalosťou a najmä odpustením voči nepriateľom! Amen.
Pieseň: ES 103
Autor: Martin Chalupka


Pane, som stiesnený, zastaň sa ma! Izaiáš 38,14

Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu. Matúš 8,14-15


Lukáš 9,57-62 :: Efezským 5,1-2(3-7)8-9 :: Žalm 34 :: Modlíme sa za: Myjavský seniorát