Zamyslenie na deň 24.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 12,41-44

41 Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho.   42 Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant.   43 Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice.   44 Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok.


Dávať srdcom je viac. Čo ti je bližšie – dávať alebo brať? Božie Slovo nás učí, že „blahoslavenejšie je dávať ako brať“ (Sk 20,35). Aj dnešný biblický text nám to pripomína prostredníctvom chudobnej vdovy, ktorá dala viac, ako všetci ostatní spolu. Prečo? Lebo dala všetko, čo mala. Pán Ježiš Kristus práve na túto vdovu upriamil pozornosť Svojich učeníkov, pretože videl, ako vykonala niečo, o čo Mu ide vo vzťahu medzi Bohom a ľudským srdcom. – – V jednej dedine chceli mať kostol, ale najprv si naň museli našetriť. Istá pani sa rozhodla dať všetky svoje úspory na tento účel. Práve vtedy sa ľudia dopočuli o veľkom zemetrasení v susednej krajine. Povedali si: „My si chceme postaviť kostol, a tam je taká bieda.“ Dlho nerozmýšľali a peniaze poslali do oblasti postihnutej zemetrasením. Na kostol však šetrili ďalej, aby so stavbou mohli začať čím skôr, ale zakaždým, keď už mali nejaké peniaze, prišla správa o niečej núdzi a oni zakaždým pomohli svojimi peniazmi. „Nemáme kostol,“ povedali si, „ale aj tak sa nám v našej dedine dobre žije.“ A na mieste, na ktorom raz BUDE stáť kostol, sa hrajú naše malé deti. – – Hodnota daru nie je určená jeho veľkosťou, ale pohnútkami. Dar, ktorý dávame s neochotou alebo kvôli uznaniu, stráca svoju hodnotu. Ak dávaš, dávaj zo srdca a Boh ti dá omnoho viac.
Autor: Martin Fečko
Pieseň: ES 536


Od Svojej tváre nezavrhni ma a Svojho svätého Ducha mi neodnímaj!  Žalm 51,13

Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. 1.Tesalonickým 5,9


JÁN 16,29-33 :: MODLÍME SA ZA: ŽELIEZOVCE (DN)