Zamyslenie na deň 24.11.2022

Izaiáš 2,1-5

1 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!


Kráčať vo svetle. Ak sa začítame do novín, pozrieme si správy, vidíme, že v spoločnosti vládne nenávisť a zúfalstvo kvôli bolesti a ľudskému utrpeniu. Vládne nespravodlivosť tam, kde je hlad a chudoba, nespravodlivosť je tam, kde má byť dôstojnosť a rešpekt, objavuje sa nezmyselnosť brutálnych vrážd a rodinného násilia. Možno až ironicky nám znejú Izaiášove slová o obraze pokoja a harmónii. O svetle. No tvoriť pokoj, kráčať vo svetle nie je vôbec jednoduché. Boh nám však dáva túto úlohu. Zveruje nám mandát a vyzýva nás k tomu, aby sme konali. Čo to však znamená v reálnom živote? Znamená to: ozvať sa proti bezpráviu, ísť s kožou na trh za správnu vec, trpieť pre lásku k spravodlivosti, nemlčať, ak sa deje krivda. Bojovať za slobodu. Prejaviť spolupatričnosť. Investovať do vzťahov. Ochotne načúvať Bohu aj človeku. Prispieť svojím dielom, aby bol tento svet krajší, pestrejší, pokojnejší a svetlejší.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že tvoríš pokoj! Prosíme Ťa, dokedy bude kniežaťom tohto sveta satan? Odpusť, že mu aj my dávame priestor v živote a nauč nás žiť modlitbou: „Buď vôľa Tvoja!“ a prosíme, aby sa vo svete dialo len to, čo Ty chceš! Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: Erika Sokola


Takto hovorí Hospodin: „V čase priazne ti odpoviem a v deň spásy ti pomôžem.“ Izaiáš 49,8

Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Lukáš 17,21


Hebrejom 13,1-9 •  Modlíme sa za: Turčianske Jaseno (TuS)