Zamyslenie na deň 23.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 1,21-31

21 Ako sa verné mesto stalo neviestkou! Bolo plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom, teraz však vrahovia. 22 Tvoje striebro sa zmenilo na trosku, tvoje víno je vodou zriedené. 23 Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa za darmi; sirotám právo neprisudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva. 24 Preto znie výrok Pána, Hospodina mocností, Mocného v Izraeli: Hej, vyvŕšim sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch. 25 Obrátim svoju ruku proti tebe, vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. 26 Vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa nazvú Spravodlivým mestom, Hradom vernosti. 27 Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. 28 No odpadlíci a hriešnici budú naraz zničení, a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. 29 Lebo sa zahanbíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapýrite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili. 30 Lebo budete ako dub, ktorého lístie vädne, a ako záhrada, ktorá nemá vodu. 31 A mocný bude kúdeľou a jeho dielo iskrou; oba budú naraz horieť, a nikto ich nebude hasiť.


Spravodlivosť je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou života človeka. Potrebujeme ju. Ak jej niet, mnoho strácame. Pri jej nedostatku pociťujeme katastrofu, ktorá má za dôsledok mnohé zničené ľudské životy. Boh nám cez proroka Izaiáša dáva nahliadnuť do dramatických spôsobov, kedy sa prejavila nespravodlivosť. Boh vyjadruje zármutok nad tým, kde sa Jeho ľud ocitol. Sväté mesto malo byť mestom spravodlivosti pre všetkých ľudí, ale teraz sa stalo mestom vrahov. Spravodlivosť je preč. Jej vládcovia sú povstalci, spolupracujú so zlodejmi, milujú úplatky, prijímajú dary, podvody im nie sú cudzie, nestarajú sa o vdovy, siroty, zraniteľné osoby a okrajové skupiny. Boh hovorí: „Ak nemilujete svojho blížneho, ak sa obraciate chrbtom k tým, ktorí vás potrebujú, ak hľadíte najprv na seba, tak prejavujete nespravodlivosť voči Bohu i blížnym“. Kiež by sme dokázali vidieť nespravodlivosť a konať maximum pre to, aby sa nediala! Kiežby sa spravodlivosť stala samozrejmosťou aj u nás! Boh vkladá do nás dôveru, aby sme dokázali zmeniť to, čo sa zmeniť dá.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si spravodlivý! Odpusť, že na spravodlivosť nedbáme, alebo na ňu pamätáme len vtedy, keď sa niečo prihodí nám…! Veď nás Duchom Svätým, aby sme konali lásku podľa Tvojej spravodlivosti! Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Erika Sokola


Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Žalm 24,7

Tým však, čo Ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján 1,12


1.Korintským 3,9-15 •   Modlíme sa za: Turany (TuS)