Zamyslenie na deň 24.1.2017

Lukáš 6,43-49

43 Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. 44 Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 46 Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím? 47 Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. 48 Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. 49 Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký.


Dobrý život. V dnešnej dobe by sme ťažko našli dobrý príklad človeka, o ktorom by sme povedali: „takáto by som chcela byť, takýto by som chcel byť a takto žiť.“ Možno na chvíľku by sme iste našli niekoho, ale čo by nám tá chvíľka prospela pre život? Tým, že chceme všetko posudzovať, možno zaškatuľkovať vždy podľa svojho, že chceme človeka premeniť na svoj obraz, ako to nám vyhovuje. Nie je to vždy dobré. Tu sa nám ponúka podobenstvo, príklad: človeče, pozri na strom a rozoznávaj. Strom dobrý prináša dobré ovocie. Po ovocí rozpozná sa strom. Tak aj človek. Aké prinášaš ovocie svojho života ty, sestra, brat? Je to pre teba životne dôležité, prinášať dobré skutky, lebo tie prinesú úžitok tebe i okoliu. Tak je veľmi dobré vedieť, pre koho a pre čo otváraš svoje srdce a čo vpúšťaš dnu. Pán Ježiš dáva dobré pre každého a pýta sa nás s výčitkou, keď On to najlepšie chce pre nás, prečo sa nechceme priblížiť my k Nemu? Oslovujeme Ho, no nekonáme v živote, ako máme. Tak konajme múdro, aby dom nášho života stál na dobrom základe a dobrom príklade. Aby sme pre naše nerozvážne konanie nestratili svoj život a svoju dušu. – – Bože, daj nám k tomu múdrosť a silu.
Autor: Miroslava Balková
Pieseň: ES 486


Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí On na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. Žalm 135,6

A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? Matúš 8,27


Rímskym 15,7-13 :: MODLÍME SA ZA: Bratislava – Prievoz (Ba)