Zamyslenie na deň 23.1.2017

Lukáš 6,36-42

36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

37 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. 38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 39 Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? 40 Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. 41 Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? 42 Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.


Hľadať vlastnú vinu. Pán Boh je lepší, ako dokážeme vlastným rozumom pochopiť. Preto je dobré, nechať v nás Jeho lásku pôsobiť. Ľahko je zvaliť vinu na iných, odsúdiť a opovrhnúť iným. Ale preskúmali sme svoj život a svoje konanie? Otec nebeský je, moderne povedané, úžasný, láskavý, milosrdný a takí máme byť aj my k iným. Ako hodnotíme seba samých, tak by sme mali hodnotiť aj druhých. Pán Ježiš nás volá k Sebe znovu a znovu (nech vykonáme čokoľvek) a odpúšťa nám, nehľadí na to, aký veľký je náš priestupok. Každý hriech nám odpúšťa, každý nový deň, ktorý nám z milosti dá. Stále to máme mať na pamäti, keď sa niekto previnil voči nám. Pán nám každému každý deň nadeľuje úžasné veci, dáva mnoho dobrého. Dal nám toho tak veľa, aby rástlo a budovalo sa spoločenstvo, aby Jeho deti mali všetko a rástla Jeho cirkev. Nežijeme tu ako jednotlivci, ale ako bratia a sestry. Neposudzujme sa navzájom, ale milujme sa a v láske si odpúšťajme!
Autor: Miroslava Balková
Pieseň: ES 551


Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať. 2.Mojžišova 34,21

Veľmi draho ste boli Kristom kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1.Korintským 7,23


Skutky apoštolov 16,9-15 :: MODLÍME SA ZA: Bratislava – Petržalka (Ba)