Zamyslenie na deň 23.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 27,13-26

Keďže zavial južný vietor, mysleli si, že uskutočnia svoj plán; vytiahli kotvu a plavili sa pozdĺž Kréty. 14 Ale onedlho sa strhol búrlivý vietor, takzvaný severovýchodný. 15 Keď loď, ním zachvátená, nemohla odolať vetru, ponechali sme ju samu na seba, a tak sme boli unášaní. 16 Podbehli sme popod neveľký ostrov, pomenovaný Klauda, a len s námahou sme sa mohli zmocniť záchranného člna. 17 Keď ho vytiahli, použili pomocné prostriedky a podpásali loď. V obave, že narazia na plytčinu Syrtu, stiahli plachty, a tak sa dali unášať. 18 Keďže vietor nimi veľmi zmietal, na druhý deň vyhádzali náklad, 19 na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali aj lodné náradie, 20 a keď niekoľko dní sa ani slnko ani hviezdy neukazovali a búrka stále zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. 21 Keď im už dlho ani jesť nechutilo, postavil sa Pavel prostred nich a povedal: Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa od Kréty, a boli by ste si usporili tohto trápenia, aj straty. 22 Ale teraz vás napomínam: buďte dobrej mysle; lebo ani jeden z vás nezahynie, okrem lode. 23 Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 24 a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. 25 Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. 26 Musíme však priraziť k nejakému ostrovu.


„…buďte dobrej mysle…“ Apoštol Pavel stojí na lodi uprostred rozbúreného mora a upokojuje i povzbudzuje tých, ktorí na tretí deň už prestali dúfať, že sa zachránia. Spoznali, že situácia je nad ich sily. A vedeli, že nie sú prví, ktorí padnú za obeť moru a jeho moci. A do toho slová Pavlove, ktoré ukazujú presne opačným smerom, než práve oni pozerajú – smerujú k záchrane. A nie sú to slová nejakého „silného“ jedinca, vojaka, či dobrodruha, ktorý sa usmieva aj vo chvíli smrti, ale krátka zvesť služobníka Kristovho. Neupokojuje a nepovzbudzuje ich zavádzajúcimi rečami profesionálneho „utešovateľa“, ale zjavením a zvesťou toho Pána, ktorému slúži. „…a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou.“ Slovo života uprostred víru smrti. Akoby sme pri čítaní tohto rozprávania počuli v pozadí skúsenosť učeníkov, ktorí si zúfali nad životom v búrke na mori a ich Pán v tak vážnej situácii spal. Oni hynuli a On na to nedbal? Až museli podľa Jeho slova skončiť pri výčitke o malej viere. Kto stráca vieru, prepadá zúfalstvu. Kto sa vierou drží svojho Pána, zostáva pokojný a naplnený nádejou, aj keď jeho budúcnosť naberá čierne rysy. Mali by sme na to v našich zápasoch a neistotách pamätať.
Autor: Daniel Midriak
Pieseň: ES 520


Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. 5.Mojžišova 10,17

Ježiš Kristus hovorí: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Matúš 28,18


Ján 4,19-26 :: MODLÍME SA ZA: Pôtor (No)