Zamyslenie na deň 22.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 27,1-12

Keď už bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov Júliovi, stotníkovi cisárskeho prápora. 2 Vstúpili sme teda na adramitskú loď, ktorá mala plávať popri pobreží Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami aj Macedónsky Aristarchos z Tesaloniky. 3 Na druhý deň pristáli sme v Sidone a Július, ktorý sa prívetivo správal k Pavlovi, dovolil mu ísť k priateľom a prijať od nich zaopatrenie. 4 Keď sme sa pohli odtiaľ, plavili sme sa poniže Cypru, lebo vetry duli proti nám, 5 preplavili sme sa Cilickým a Pamfilským morom a došli sme do Myry v Lýcii. 6 Tu našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa mala plaviť do Itálie, a naložil nás na ňu. 7 Mnoho dní plavili sme sa už pomaly, s námahou dostali sme sa ku Knídu, a keďže nám vietor prekážal, plavili sme sa poniže Kréty vedľa Salmony. 8 Horko-ťažko sme ju minuli a prišli na miesto, menované Pekný prístav, neďaleko ktorého bolo mesto Lasea. 9 Uplynulo zase hodne času a aj plavba bola nebezpečná, lebo bolo už po pôste Dňa zmierenia, preto povedal Pavel: 10 Mužovia, predvídam, že plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. 11 Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. 12 A keďže ani prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla pustiť odtiaľ, či by sa im azda nepodarilo dôjsť do Feniky, krétskeho prístavu, obráteného na juho a severozápad, a tam prezimovať.


Je nebezpečné nedôverovať slovám Božieho muža. Na prvý pohľad to vyzerá na lukratívny zájazd po krajinách Stredozemného mora: Izrael, Grécko, Kréta, Malta, Taliansko, Tri krčmy. Apoštol Pavel, žiaľ, necestuje s cestovnou kanceláriou, ale s eskortou. Zanechal nám podrobný cestopis a napriek tomu, že tuší, aký bude záver jeho cesty v Ríme, v jeho správe nenachádzame ani horkosť, ani sebaľútosť, ale ochotu slúžiť a zachraňovať. Boží muž, Pavel, predvídal, že plavba bude nebezpečná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale aj pre životy. Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým. Je nebezpečné nedôverovať Božiemu mužovi. Stálo ich to náklad, a veľa nechýbalo a mohli prísť aj o vlastné životy a životy všetkých cestujúcich. Apoštol Pavel je pre ľudí vo svojom okolí požehnaním v každom ohľade. – – Som požehnaním pre ľudí okolo seba? Ako je to s mojou zatrpknutosťou a sebaľútosťou?
Autor: Ján Meňky
Pieseň: ES 277


Hospodin sa obrátil k Izraelu kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz. 2.Kráľov 13,23

Ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia. Galatským 3,29


Žalospev 1,1-11 :: MODLÍME SA ZA: Pozdišovce (Šz)