Zamyslenie na deň 23.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 10,13-16

13  Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali.   14  Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.   15  Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň.   16  A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.


Milujem deti. „Milujem deti, vraví Ježiš, a chcem, aby ste sa im podobali. Starcov nemám rád, iba ak sú ako deti. Vo Svojom kráľovstve chcem mať len deti, tak som sa rozhodol od večnosti. Aj tie scvrknuté, zhrbené, vráskavé a sivobradé, deti všetkých farieb, ale deti, len deti.“ Toto je len krátky úryvok parafrázy nášho biblického textu od Michaela Quoista. Možno sme už všetci počuli, že vo vzťahu k Bohu máme byť ako deti. Ale v čom? Určite nie v naivite, či slepej dôverčivosti. To najdôležitejšie, na čom vo vzťahu k Bohu záleží, sú však schopné pochopiť aj deti. Viera je vzťah lásky a dôvery, a na to nepotrebujeme vysoké školy ani vysoké IQ. Ak máme k Bohu osobný vzťah lásky a dôvery, prirodzene chceme o Ňom vedieť čo najviac a čo najlepšie Ho pochopiť. Ale viera – to nie sú len vedomosti o Bohu, tie má aj diabol. Ježišove slová o tom, že kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy doň nevojde, vždy nanovo šokujú. Obracajú naruby naše zaužívané predstavy o múdrosti, dôležitosti, postavení. Božie kráľovstvo si nemožno zaslúžiť, možno iba prijať, čo Boh dáva. Nastaviť svoje prázdne dlane a dovoliť Bohu, nech ich naplní! V jednoduchosti a dôvere. Tak, ako deti.
Autor: Jana Cingeľová
Pieseň: ES 469


Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu. 2.Mojžišova 20,9.10

Sobota bola ustanovená pre človeka! Marek 2,27


ÁMOS 5,4-15 :: MODLÍME SA ZA: MERNÍK (ŠZ)