Zamyslenie na deň 22.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 10,1-12

1  Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval.   2  I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku?   3  Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš?   4  A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju.   5  Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie.   6  Od počiatku stvorenia však stvoril ich Boh ako muža a ženu.   7  Preto opustí človek otca i matku a bude sa pridŕžať svojej manželky,   8  a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno.   9  Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!   10  Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali.   11  Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.   12  A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež.


Čo Boh spojil, človek nerozčuľuj! Žijeme v dobe veľkých etických a morálnych zápasov. Otázka interrupcie, eutanázie, homosexuality prináša do spoločnosti i cirkvi vášnivé diskusie. Manželstvá a rodiny sú vo veľkej kríze. Na „kresťanskom“ Slovensku sa rozvádza už skoro každé druhé manželstvo (60 % pre rozdieľnosť pováh, názorov a záujmov). Ako sa dá pomôcť tejto základnej bunke spoločnosti, ale i cirkvi? Budeme hľadať riešenia u Toho, ktorý stvoril človeka ako muža i ženu, alebo budeme hľadať vlastné riešenia? Farizeji si našli vlastné kompromisné riešenia, prispôsobené svojej dobe a podložili si to Mojžišovým zákonom. I dnes sa dá rozvod ľahko odôvodniť „rozsudkom v mene republiky“, civilným zákonom, zdravým rozumom, šťastím a dôstojnosťou človeka. Pán Ježiš nám však jasne pripomína, že Boží plán pre muža a ženu je od počiatku daný. O tento Bohom daný poriadok treba zápasiť v manželských i rodinných vzťahoch. Kristus nám vlastným životom ukazuje cestu obetavej a odpúšťajúcej lásky. V Ňom hľadajme silu na obnovu našich vzťahov a nehľadajme hneď cestu úniku od zodpovednosti. A tak, čo Boh spojil, človek nerozlučuj (a ako to nechtiac povedal jeden farár na sobáši ani – „nerozčuľuj“).
Autor: Marek Cingeľ
Pieseň: ES 557


Lebo Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. 2.Samuelova 22,29

Kristus hovorí: Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ján 12,46


MATÚŠ 12,1-8 :: MODLÍME SA ZA: MENGUSOVCE (TA)