Zamyslenie na deň 24.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 10,17-22

17  Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?   18  Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh.   19  Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku:   20  Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti.   21  Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď vezmi kríž a nasleduj ma.   22  Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.


Nik z nás ešte neurobil dosť pre to, aby si zaslúžil spásu. Bohatý mládenec je v Biblii zaujímavou postavou. Keďže bol mladý a bohatý, môžeme predpokladať, že bol buď bohatým dedičom, alebo to bol nadmieru schopný muž, ktorý dokázal už v mladom veku zveľadiť svoj majetok. Zrejme bol bohatý aj duchovne, veď od mladosti zachovával všetko, čo bolo prikázané. Z toho možno dedukovať, že sa ako majiteľ veľkého statku príkladne staral o svoju rodinu i služobníctvo. Cítil však, že to nestačí, a tak u Ježiša hľadal niečo, čo mu chýbalo. – – Takých ľudí, ako tento mládenec, zrejme nebolo veľa. Zdal sa byť v praktizovaní viery dokonalý. Ale i jeho viera mala svoje hranice. Keď mu Ježiš začal klásť ťažké podmienky, aby bolo zjavné, kam až je mládenec na ceste k Bohu ochotný zájsť, nedokázal ich splniť. Smutný odišiel. – – Aké hranice má naša viera? Má vôbec nejaké? Kiež by nemala! Ale, žiaľ, určite má. Každý máme niečo alebo niekoho, čoho/koho by sme sa nevedeli vzdať. Skôr, či neskôr tieto hranice vo svojich životoch objavíme. Podobne, ako bohatý mládenec, ani nikto z nás neurobí dosť pre to, aby si zaslúžil spásu. Ježiš to vie. A my? Nám neostáva nič iné, než posúvať svoje hranice čoraz bližšie k Bohu a tešiť sa z toho, že aj napriek hraniciam, ktoré máme, si nás Ježiš zamiloval tak, ako bohatého mládenca.
Autor: Janka Pacigová
Pieseň: ES 250


Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Ozeáš 10,12

Učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 1.Tesalonickým 5,14-15


5.MOJŽIŠOVA 24,(10-13)17-22 :: MODLÍME SA ZA: MICHALOVCE (ŠZ)