Zamyslenie na deň 22.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 4,10-20

10  Keď (Ježiš) ostal sám, tí, čo stáli okolo Neho s dvanástimi, opýtali sa Ho na podobenstvá.   11  Povedal im: Vám je dané tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým, ktorí sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách,   12  aby očami hľadeli, ale nevideli, a ušami počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené.   13  Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky podobenstvá?   14  Rozsievač rozsieva slovo.   15  Kraj cesty (zasiate zrno) sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza satan a berie slovo do nich zasiate.   16  Podobne na skalnatú pôdu (zasiate) sú tí, ktorí, keď počúvajú slovo, hneď ho prijímajú s radosťou,   17  ale nemajú koreň v sebe, sú chvíľkoví; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia.   18  A iné, do tŕnia zasiate, sú tí, čo počúvajú slovo,   19  ale prichádzajú starosti sveta, klam bohatstva a iné rozličné žiadosti a udusia slovo, takže zostáva bez úžitku.   20  A do dobrej zeme zasiate sú tí, čo počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný i stonásobný.


O prijímaní Slova života. Božie Slovo sa ponúka všetkým rovnako, každý má možnosť, no nie každý môže tomuto Slovu porozumieť. Každý však môže prosiť, aby to, čo chce do jeho života Pán Boh povedať, mohol pochopiť, prijať. Toto Slovo je nám dané na záchranu, bližšie poznanie Pána Boha a na spoznanie našej hriešnosti. Neodkladaj, sestra, brat, toto Slovo z ruky! Všetko je len márnosť, všetko pominie, ale Slovo nášho Boha zostáva naveky. Nedajme si ho zobrať, nech na nás príde čokoľvek, akékoľvek utrpenie, prenasledovanie, nepohoršime sa a zostaňme verní! Dajme pozor, aby nás mámenie a klam tohto sveta natoľko nevyčerpali, že nebudeme vládať predstúpiť pred Pána Ježiša a spoľahnúť sa na Neho! Každému je dané, kým sa hovorí dnes. Ešte dnes si prečítaj, čo Ti chce do Tvojej situácie, či života povedať Pán. Veľmi Ťa miluje, a tak aj Ty rozdávaj lásku, prinášaj pokoj, zachovávaj TOTO SLOVO vo svojom srdci a šír ho vo svojom okolí! Od Pána Ježiša prijmeš mnohonásobnú odmenu. Duch Boží používa i dnes Božie Slovo na premenu ľudu Božieho. Daj sa Mu premeniť, očistiť, zachrániť!
Autor: Miroslava Balková
Pieseň: ES 280


Pane, Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami. Žalm 119,24

Po troch dňoch Ho našli Ježišovi rodičia v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. Lukáš 2,46


1.PETRA 3,8-17 :: MODLÍME SA ZA: LEŠTINY (LO)