Zamyslenie na deň 23.6.2024

4. nedeľa po Svätej Trojici
Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2


Lukáš 6,36-42

36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! 38 Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“ 39 A povedal im aj prirovnanie: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? 40 Učeník nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. 41 Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nebadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem smietku z oka,‘ a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.


Milosrdenstvo a pokora. Hodnoty, ktoré sa dnes už nenosia. Naopak, v kurze je sebavedomie, hrdosť, súperenie a rivalita. Isteže, aj tieto hodnoty majú dôležité miesto v medziľudských vzťahoch, ale musia byť vyvážené láskou, pokorou, odpustením a nábožnosťou. Inak sa spoločnosť mení na bojisko, kde sa jeden druhého snaží predbehnúť a nie pomôcť. Pamätám si na slová niekdajšieho martinského zborového dozorcu, keď som si ako mladý farár sťažoval na tento svet: Čo sa čuduješ, nieto nábožnosti, nebude ani slušnosti. Zakončil moje krátke úvahy. – – Milosrdenstvo a pokora majú byť výrazom našej nábožnosti a viery v Pána Ježiša Krista. Kristus nám to dokonca kladie na srdce, keď hovorí: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Má to byť náš rukopis, naša DNA. Podľa toho nás majú poznať ako kresťanov. Nie vždy je to jednoduché. Poznáme to z vlastných zápasov. Poznáme to aj zo zápasov v našej cirkvi. Doteraz nenastalo odpustenie a pokánie. Absencia pokory potom tvorí spoločenstvo, v ktorom sa napokon bratia vedia porozprávať už len cez súdy a senáty. – – Vždy je čas na pokoru, pokánie a milosrdenstvo. Začať musím od seba. Nie je to ľahké, ale máme výborný liek – Ježiša Krista v Duchu Svätom. Aká to radosť, ak sa ti podarí odstrániť brvno zo svojho oka. Väčšinou nám potom už ani nevadí tá smietka v oku bratovom.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si milosrdný a chceš Svoje dobro žiť aj cez nás. Odpusť, že Ti to niekedy kazím. Veď ma Tvojím Duchom po cestách Tvojej lásky. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Milan Kubík


Svojim bratom chcem ohlasovať Tvoje meno. Žalm 22,23

Pavel píše: „Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza od človeka.“ Galaťanom 1,11


Rimanom 12,17-21 • 1.Mojžišova 50,15-21 • 1.Samuelova 24,1-20 • Žalm 42 • Modlíme sa za: Vydavateľstvo Porta libri