Zamyslenie na deň 22.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 17,1-17

1 Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. 2 Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. 3 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. 4 Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. 5 Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. 6 Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. 7 Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. 8 Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. 9 Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. 10 Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. 11 Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. 12 Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. 13 Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. 14 Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. 15 I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. 16 Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? 17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.


Život bol stvorený na to, aby nás naučil UMENIU ŽIŤ! Človek ovláda mnoho umení, ale v umení života vážne zlyháva. No iste – bez prístupu k tajomstvu života, tomu „kódu“, ktorý nám sprístupni celú škálu múdrosti, ako žiť, sa to jednoducho nedá. Vybrali sme sa inou cestou a ovocie nenechalo na seba dlho čakať…! BOH JE VŠETKO VO VŠETKOM – nedá sa obísť ani vynechať z hry. PRAVIDLÁ celej hry života sa v tom okamihu rozsypú… Rozum a múdrosť odvtedy súperia v každom v nás, ale i celá ľudská spoločnosť sa rozdelila na tých, ktorých najväčšou hodnotou je vrstviť životnú MÚDROSŤ a tých, ktorí vŕšia len MAMON – ten prach materiálneho blahobytu a popol slávy a výnimočnosti… Veľká súťaž „GLOBAL-TALENT-MEGA-SHOW“ denne naberá na obrátkach a zvádza mnohých k tomu, aby sa pridali. Sľubuje nemožné: majetok, slávu, honor, luxusný život, šťastie… Kristus však tomuto všetkému rázne protirečí: „BLAHOSLAVENÍ chudobní duchom!“ Nebláznite!? Kto by chcel byť dnes chudobný…? Ale o tom je predsa naša viera! Nezamieňajme ju za rituálne náboženstvo! Ona je o žitých hodnotách v našich každodenných rozhodnutiach, postojoch a skutkoch múdrosti – v pravde a láske.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že keď sa ponížime, zažijeme Tvoju lásku, ktorá je taká úžasná. Ďakujeme, že naše mysle dávaš dole. K tým, čo sú na dne. Ktorými väčšina pohŕda. Vedieš nás do priateľstva s nimi a tam nachádzame aj Teba. Prosíme, celú Cirkev veď ku hlbokej a pokornej láske. Amen.
Pieseň: ES 176
Autor: Ľubomír Badiar


Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil. Žalm 8,3

A tak kto je najmenší medzi všetkými vami, je veľký. Lukáš 9,48


Ján 14,7-14 :: Modlíme sa za: Prešov (Šz)