Zamyslenie na deň 22.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Zjavení
A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Lukáš 13,29


Ján 4,46-54

46 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. 47 Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. 48 I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. 49 Odpovedal Mu kráľovský úradník: Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. 50 Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. 51 Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. 52 Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej mu prestala horúčka. 53 Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. 54 Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.


Viac ako uzdravenie. Ježiš prichádza do Kány Galilejskej, kde Ho vyhľadá istý muž, ktorý má v Kafarnaume chorého syna. Zúfalý otec túži zbaviť svoje dieťa trápenia. Počul už o zázrakoch, ktoré učinil Ježiš a možno niektorý z nich aj sám videl, preto vyhľadá Ježiša a prosí Ho, „aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral.“ Ježiš však vidí aj iný problém, než len ten, kvôli ktorému tento muž prichádza. Vidí, na akom plytkom základe stojí viera tohto muža: „Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste.“ A hoci muž opakovane nástojí: „Poď, Pane dokiaľ mi dieťa neumrie,“ pretože Ježišovu prítomnosť pri lôžku chorého považuje za dôležitú, Ježiš sa rozhodne inak: „Choď, syn ti žije.“ Pre vieru tohto muža to bola výzva a v jeho vnútri pravdepodobne prebiehal boj. Spôsob, akým Ježiš s ním hovoril a slovo, ktoré mu dal, ho však presvedčilo „uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel.“ A ešte kým šiel, dozvedel sa, že jeho dieťa žije a že ozdravelo v tú hodinu, ako uveril. Táto nová, hlbšia skúsenosť viery spôsobila, že uveril nielen on, ale aj „celá jeho domácnosť.“ Pán Ježiš tomuto mužovi nevyhovel spôsobom, ktorým žiadal, ale spôsobom, ktorý potreboval, aby jeho viera získala pevnejší základ a to isté chce učiniť aj pre nás.
Autor: Tatiana Eštoková
Pieseň: ES 482


Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. Izaiáš 66,13

Náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! 2.Tesalonickým 2,16-17


Matúš 8,5-13 :: Rímskym 1,(14-15)16-17 :: Žalm 3 :: MODLÍME SA ZA: Časopis Cestou Svetla