Zamyslenie na deň 21.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 26,24-32

Keď sa takto bránil, zvolal Festus silným hlasom: Blázniš, Pavel! Tvoja veľká učenosť ženie ťa do bláznovstva. 25 Ale Pavel povedal: Nebláznim, výborný Festus, ale hovorím pravdivé a rozumné slová. 26 Veď vie o týchto veciach kráľ, pred ktorým tiež otvorene hovorím; neverím, že mu je tajné niečo z toho, lebo sa to nedialo v skrytosti. 27 Či veríš prorokom, kráľ Agripa? Viem, že veríš! 28 I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana. 29 A Pavel (odvetil): Žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvate, stali ste sa skôr alebo neskôr takými, ako som ja; okrem týchto pút. 30 Tu vstal kráľ aj vladár a Bernika, podobne ostatní, ktorí sedeli s nimi, 31 a pri odchode hovorili medzi sebou: Tento človek nerobí nič, za čo by zasluhoval smrť alebo žalár. 32 A Agripa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi.


Mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Veľkňazi a poprední Židia podali na apoštola Pavla žalobu. Žiadajú, aby bol z Cezarey prevezený do Jeruzalema, strojili totiž úklady, že ho cestou zabijú. Apoštol Pavel vie zhodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádza. Napriek tomu v jeho rozhodovaní nepreváži pud sebazáchovy, ale zodpovednosť za odovzdanie zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. – – V živote máme svoje priority. Snažíme sa, aby náš život mal svoju kvalitu, aby bol pohodlný, bezproblémový a bezbolestný. – – Apoštol Pavel má po stretnutí so vzkrieseným Kristom pri Damašku jedinú prioritu: Byť poslušný Božiemu hlasu. Niesť evanjelium židom aj pohanom. Robí to z hĺbky srdca, celou svojou bytosťou. Aj kráľ Agripa je dotknutý jeho svedectvom. – – Aké sú naše priority dnešného dňa? S akým nasadením nesieme evanjelium „židom aj pohanom“ dnešnej doby?
Autor: Ján Meňky
Pieseň: ES 637


Lebo Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske. Žalospev 3,31-32

Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 1.Petra 5,10


Rímskym 11,1-12 :: MODLÍME SA ZA: Považská Bystrica (Tu)