Zamyslenie na deň 22.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 16,25-33

25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27 lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. 29 Jeho učeníci povedali: Ajhľa, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. 30 Teraz vieme, že všetko vieš, a nepotrebuješ, aby sa Ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. 31 Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? 32 Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

 

Učeníci. Na rozdiel od Ježišových slov v predchádzajúcom odseku, keď hovorí učeníkom na príkladoch, teraz im hovorí otvorene. Svoj odchod opisuje ako návrat k Otcovi. Učeníci však akoby neboli schopní prijať Jeho slová. Akoby rozumeli a tým prijali iba polovicu: veria, že Ježiš prišiel od Boha. No akosi sa nedokážu vyrovnať s Jeho odchodom. Sám Ježiš im hovorí, že prichádza čas, keď „sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého“. Už v predchádzajúcich kapitolách Ján píše o neschopnosti učeníkov vysporiadať sa s Ježišovými slovami o odchode. A tak im ho opäť pripomína. Chce, aby prijali nielen Jeho vtelenie, ale aj Jeho návrat k Otcovi. Snaží sa im vysvetliť, že Jeho jednota s Otcom je zárukou Jeho víťazstva, hoci sa im môže zdať, že víťazstvo je na strane síl tohto sveta, keďže Jeho život bude ukončený násilím. Ježiš však nad smrťou zvíťazí. Toto víťazstvo Mu umožní darovať pokoj. A On obe daruje Svojim učeníkom, ktorí Ho milujú a veria v Neho. Buďme aj my veriacimi a milujúcimi učeníkmi svojho Pána! Vytrvajme!
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 110


Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Izaiáš 50,5

Ježiš hovorí: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ján 12,26


Jeremiáš 15,15-21 :: Modlíme sa za: Turíčky (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby