Zamyslenie na deň 21.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 16,16-24

16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 19 Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? 20 Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. 21 Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. 22 Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť. 23 A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.


Zármutok, ktorý prebolí, a trvalá radosť. Opäť sa stretávame s nechápavými učeníkmi. Pre čitateľa Jánovho evanjelia to nie je nič nové. Okrem učeníkov nerozumie Ježišovým slovám ani Nikodém ani žena Samaritánka. A keďže Pán Ježiš je všímavý, hneď reaguje a Svojim učeníkom vysvetľuje slová, ktoré im povedal. Snažil sa im to povedať jasne, na príklade rodiacej ženy. Práve žena, ktorá privádza na svet svojho potomka, najskôr zažíva „zármutok, pretože prišla jej hodina“. Určite tieto Ježišove slová potvrdí každá matka. Zármutok, ktorý je spôsobený telesnými bolesťami a strachom, sa však po narodení dieťaťa hneď zmení na radosť. Skúsenosť rodiacej ženy slúži ako symbol na to, že práve prostredníctvom zármutku a strachu je možné dosiahnuť radosť. Keďže Pán Ježiš vie, čo Ho čaká, vie aj to, ako na budúce udalosti budú reagovať Jeho učeníci. Preto sa ich týmto príkladom snaží povzbudiť, že po zármutku, ktorý ich čaká a ktorý budú prežívať, príde radosť. A túto radosť im už nikto nevezme. V závere znie ešte povzbudenie k prosbám. Čítame tam aj o uistení, že prosiacemu v Ježišovom mene bude dané. Preto „proste a vezmite, aby vaša radosť bola úplná“.
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 305


Boh hovorí: V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. 1.Mojžišova 3,19

Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. 1.Korintským 15,22


Židom 9,11-15 :: Modlíme sa za: Turčianske Jaseno (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby