Zamyslenie na deň 21.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 6,22-27

22 Na druhý deň zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna na ktorú vstúpili učeníci, a že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. 23 Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil (Bohu). 24 Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. 25 Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? 26 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec.


Svet žiada od teba znamenie. Ak Pán Ježiš vstúpi do tvojho života a urobí v ňom totálny prevrat a premenu, nie je to už tvoja vec, ale len tvoja výhoda. On ťa vysiela do sveta, lebo tvoje svedectvo a znamenie potrebujú ľudia okolo teba. Svet ťa potrebuje. Pán ťa potrebuje, aby si spájal samostatné ostrovy. Aby sme sa združili do nádhernej Božej domoviny. Ešte jedna vec je dôležitá: Nezabudni, že evanjelium dáva slobodu! Ľud prišiel k Ježišovi, aby videl a počul o zázraku. Túžil po znamení. Pán Ježiš stojí pred tebou. Potrebuješ ešte čosi viac? Zahľaď sa do Jeho očí a On si ťa povolá do služby. Nežiadaj si znamenia, keď Ježiš stojí pred tebou – vo Svojom Slove! On ťa vysiela, lebo potrebuje teba a tvoje znamenie. Tvoj život, slová a skutky sú pre druhých tým najväčším znamením.
Autor: Viktor Sabo
Pieseň: ES 543


Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. 1.Mojžišova 2,7

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Efezským 2,10


Zjavenie Jána 19,4-9 :: Modlíme sa za: Hodejov (Ri)