Zamyslenie na deň 21.6.2024

2.Mojžišova 15,22-27

22 Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. 23 Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. 24 Ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“ 25 On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. 26 Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ 27 Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili.


Čo si všímame. Pri čítaní tohto textu som si spomenula na svoje mládežnícke roky. Občas sme vymýšľali rôzne hry, súťaže, biblické kvízy, aby sme sa precvičili v poznaní Biblie. Pamätám si, že raz sme dostali otázku, kde sa v Biblii spomína 12 vecí idúcich do hlbín a 70 vecí týčiacich sa k nebu? Skúste trikrát hádať, či to niekto vedel. Veď, kto by si už len všímal niečo také. Väčšinou si po prečítaní tých veršov pamätáme skôr to, že tu Hospodin urobil ďalší zo Svojich zázrakov, ktorými sprevádzal Svoj ľud na ceste z otroctva. Zmenil horkú vodu na sladkú. Ale v tom texte je ešte jedna informácia, ktorú nie vždy vnímame: Práve na tomto mieste dal Hospodin Izraelu Svoje ustanovenia a právne predpisy a dal mu zasľúbenie, že ak ich bude poslúchať, bude požehnaný. Tak je to, žiaľ, aj v iných prípadoch. Mnohí ľudia v Božom slove hľadajú pikošky, ďalší zase hlavne zázraky a len ako posledné si všímajú to, čo ich má vyučovať a meniť ich životy. Čo si všímam ja? Čítam, študujem Božie slovo tak, aby premieňalo moje srdce a môj život? Otvorme svoje srdcia moci Ducha Svätého, ktorý mocne koná cez Božie slovo a budeme vidieť veľké požehnanie v našich životoch aj v životoch ľudí okolo nás.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje slovo. Odpusť, že si z neho niekedy vyberám, čo sa mi páči. Daj mi lásku k Biblii a túžbu žiť podľa nej. Amen.
Pieseň: ES 633
Autor: Daniela Mikušová


Nezabiješ! 2.Mojžišova 20,13

Ježiš povedal Svojim učeníkom: „To je Moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval Ja.“ Ján 15,12


Galaťanom 3,6-14 • Modlíme sa za: Poprad – Matejovce (TaS)