Zamyslenie na deň 20.6.2024

2.Mojžišova 15,1-21

1 Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: „Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora. 2 Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. 3 Hospodin je bojovník; jeho meno je Hospodin. 4 Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora, výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. 5 Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín. 6 Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. 7 Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako slamu. 8 Dychom tvojho hnevu navŕšili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli priepastné hlbiny. 9 Nepriateľ povedal: Rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. 10 Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách. 11 Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály? 12 Vystrel si pravicu, zem ich pohltila. 13 Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. 14 Počuli to národy, chveli sa; Filištíncov zachvátila hrôza. 15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, vojvodcov Moábu ovládol strach; všetkých Kanaánčanov premohlo chvenie. 16 Doľahla na nich hrôza a strach; mocou tvojho ramena zmĺkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel, kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil. 17 Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svätostánok. 18 Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ 19 Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou; Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. 20 Prorokyňa Mirjam, Áronova sestra, vzala do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. 21 Mirjam im predspevovala: „Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.“


Život kresťana – ako jedna veľká oslavná pieseň predivného Božieho konania. Piesne vždy boli a doteraz sú nositeľmi hlbokých myšlienok, právd a ľudských skúseností. Niektoré z nich sa stali hitmi, ktoré ani v priebehu času nestrácajú na sile. Jednou z takých má potenciál byť aj tá, ktorú kedysi spieval Mojžiš s Božím ľudom. Nie pre melódiu, ale pre jej obsah, ktorý detailným spôsobom popisuje Božie predivné konanie. Takou sa nestáva pre všetkých, ale len pre tých, ktorí zažili Božiu zachraňujúcu moc vo svojich životoch. Tí ju totiž neberú ako samozrejmosť, ale ako veľkú milosť, ku ktorej sa neustále vracajú. Človek je totiž tvor zábudlivý a neustále podliehajúci zmenám, a predsa slovami môže opísať Toho, ktorý je včera, dnes i naveky ten istý. A preto sa k piesňam oslavujúcim Hospodina potrebujeme vracať, lebo sú odkazom tých pred nami o Ňom, ktorý je s nami po všetky dni až do konca sveta. K takým máme priložiť svoj hlas aj svoje srdce. Nie je totiž jedno, aké piesne počúvaš a aké piesne spievaš. Pieseň chváliaca Hospodina za Božie konanie má v sebe potenciál meniť tvoju prítomnosť aj budúcnosť. Nie hocakú, ale požehnanú, pokojnú a plnú nádeje. Venuj preto oslavnej piesni o predivnom Božom konaní aj dnes chvíľu času.

Modlitba: Bože, ďakujem za Teba, oslavujem Ťa. Odpusť, že tak zriedka a tak málo. Prenikni moje srdce Tvojou láskou, nech sa z Teba radujem aj piesňami. Amen.
Pieseň: ES 360
Autor: Daniel Hanko


Oddajte sa srdcom úplne Hospodinovi, nášmu Bohu. 1.Kráľov 8,61

Pavel píše: „Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi.“ Filipanom 3, 13-14


Matúš 16,13-19 • Modlíme sa za: Poprad (TaS)