Zamyslenie na deň 21.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 16,14-23

14 Keď sa Duch Hospodinov vzdialil od Saula, posadol ho zlý duch od Hospodina. 15 Vtedy mu vraveli jeho služobníci: Hľa, zlý duch od Boha ťa posadol. 16 Nech rozkáže náš pán a tvoji služobníci, ktorí stoja pred tebou, ti vyhľadajú muža, ktorý vie hrať na harfe; keď príde na teba zlý duch od Boha, bude hrať a uľaví sa ti. 17 Saul povedal svojim služobníkom: Nože mi vyhľadajte muža, ktorý vie dobre hrať, a priveďte ho ku mne. 18 Vtedy jeden zo sluhov povedal: Videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, udatného hrdinu, bojovníka, výrečného a driečneho. A Hospodin je s ním! 19 Preto Saul poslal poslov k Izajovi s odkazom: Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. 20 Tu vzal Izaj osla, chlieb, kožený mech vína a jedno kozliatko a poslal to Saulovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Keď Dávid prišiel k Saulovi a zastal pred ním, ten si ho tak veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbrojnošom. 22 Preto poslal Saul Izajovi odkaz: Nech ostane Dávid pred mojou tvárou, lebo našiel priazeň v mojich očiach. 23 Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho.


Božia muzikoterapia. Na riadenie skútra – a o to viac krajiny! – treba mať oprávnenie. Saul o Božie poverenie – „vodičák“ prišiel, keďže sa od Boha vzdialil. Medzi dobrom a zlom však niet neutrality. Saula posadol zlý duch. Od Hospodina! Desil ho. Je Božím „dopustením“, keď nás Pán ponechá ísť cestou vzdoru. Starozmluvný pojem „duch“ súvisí s dýchaním. Keď sa Duch Boží vzdiali, mizne zmysluplný život, nedá sa dýchať… To sa deje, keď vo svete i cirkvi namiesto bázne pred Bohom nastúpia obavy o moc. Od Saula sa Duch Hospodinov vzdialil. Na Dávida – najmladšieho z 8 Izajových synov – ktorý sa nevošiel do „základnej zostavy“, Duch zostúpil. Spôsobil, že pastier sa stal hudobníkom kráľa. „Náhradník“ Dávid dosiahol viac, ako víťaz Superstar…! „Vetral“ Saulovi dušu – na harfe hrával radostné piesne, ktoré pripomínali Božie skutky. Saulovi prinášali úľavu. Ako by aj nie, veď v Dávidových žalmoch sa hovorí o odpustení, záchrane, dôvere v Božiu blízkosť! S takýmito piesňami na perách môžeme prežiť i v „nedýchateľných“ pomeroch. Aj naším poslaním je životom „spievať“ pieseň, ktorá ľuďom pripomenie Božiu blízkosť, prinesie úľavu od zlých myšlienok.
Modlitba: Pane, vďaka, že i duchovnými piesňami nás vedieš k Sebe! Ďakujeme, že Pán Ježiš vzal na Seba naše hriechy a choroby; daroval nám pokoj a úľavu!
Pieseň: ES 341
Autor: Martin Šefranko


Hospodin dvíha skleslých. Žalm 146,8

Pri všetkej svojej tiesni a súžení potešili sme sa, bratia, pre vašu vieru, takže teraz opäť žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 1.Tesalonickým 3,7-8


1.Jána 1,8 – 2,2(3-6) :: Modlíme sa za: Lazy pod Makytou (Tu)