Zamyslenie na deň 20.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 16,5-15

5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6 Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7 Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8 A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9 o hriechu, že neveria vo mňa; 10 o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11 a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.


Duch zjavuje zmysel kríža. Pán Ježiš hovorí o ceste na kríž ako o odchode k Tomu, ktorý Ho poslal. Lenže učeníci počujú iba slová o Jeho prichádzajúcom utrpení a svojich budúcich starostiach a ich srdce napĺňa smútok. – – Bez Ducha Svätého je to s nami rovnako zlé, ako s učeníkmi. Vidíme len Ježišov príbeh končiaci na kríži a utrpenie Jeho cirkvi. Ale Pán Ježiš nás oslovuje: „Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám…“ Až Duch Svätý zjavuje zmysel kríža, ktorý nie je stroskotaním, ale víťazstvom Ježišovej cesty. Svojím príchodom poúča svet o hriechu, spravodlivosti a o súde. Dokonca ukazuje aj cestu do budúcnosti. – To všetko zjavuje prenasledovanej cirkvi, aby ju potešil. Akoby nám Ježiš hovoril: Nebojte sa sveta! Nebojte sa tých, ktorí Krista ukrižovali a ktorí sa posmievali Jeho krížu! Duch Utešiteľ sa Kristovho kríža zastane tam, kde na to nebudete stačiť sami! – – Napriek tomu, že je Kristus a Jeho cirkev svetom stále ohrozovaná a zo sveta vytláčaná, predsa nie je a nemôže ju svet zlikvidovať. „Knieža tohto sveta je už odsúdené. Ježiš žije a v každej generácii prináša záchranu. Ani Jeho evanjelium nie je zabudnuté a nedá sa na nepoznanie zdeformovať našimi „módnymi doplnkami“. Duch Svätý sa stará o to, aby evanjelium v každej dobe znelo čisto, plno a živo.
Autor: Jozef Pacek
Pieseň: ES 287


Hospodin potešil Svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Izaiáš 52,9

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; Efezským 2,8


Jób 19,21-27 :: Modlíme sa za: Turany (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby