Zamyslenie na deň 21.2.2024

2.Mojžišova 4,1-17

1 Mojžiš na to odpovedal: „Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: ‚Hospodin sa ti nezjavil?‘“ 2 Hospodin sa spýtal: „Čo to máš v ruke?“ On odpovedal: „Palicu.“ 3 Hospodin mu povedal: „Hoď ju na zem!“ Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal. 4 Hospodin rozkázal Mojžišovi: „Vystri ruku a chyť ho za chvost!“ On vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu: 5 „To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“ 6 Hospodin mu potom povedal: „Vlož ruku pod plášť na hruď!“ Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. 7 Hospodin povedal: „Znova si ju zasuň pod plášť na hruď!“ On si ju ta zasunul, a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. 8 „Ak ti neuveria a neposlúchnu výstrahu prvého znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia. 9 Ak však neuveria ani týmto dvom znameniam a neposlúchnu tvoj hlas, naber trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. Voda, ktorú naberieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv.“ 10 Nato Mojžiš povedal Hospodinovi: „Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž; nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa i jazyk.“ 11 Hospodin mu však odpovedal: „Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin? 12 Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať.“ 13 Mojžiš však opakoval: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného.“ 14 Nato sa Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: „Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný; veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. 15 Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. 16 On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. 17 Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia.“


Nechytaj hada za chvost. Nechytať hada za chvost je múdra rada. Jedine ak by to predtým bola Mojžišova palica. Ak chytím hada za chvost, zvrtne sa a uhryzne ma. Mojžiš takých hadov pri pasení oviec stretol mnoho. Hospodin mu kázal urobiť niečo, čo sa prieči zdravému rozumu: Chytiť hada za chvost. Bol to však len nácvik toho, ako má dôverovať Pánu Bohu. Dôverovať Mu a konať podľa Jeho slov: Ísť za faraónom a žiadať prepustenie otrokov na slobodu, bolo to isté, ako chytiť hada za chvost. Ťažko pochopiteľný príkaz, ktorý nedával zmysel ani nádej na úspech. Ale len dovtedy, kým nezaznel z Božích úst. Keď to prikázal Pán Boh, má zmysel konať aj nečakané a nepochopiteľné veci. Nás asi nestretnú v živote až také veľké výzvy. Ale Pán Boh nám dáva veľa múdrych pokynov a dobrých rád, nad ktorými občas aj my pokrútime hlavou ako Mojžiš – že sa to nedá, že to nezvládneme, že doba je iná a podobne. Skúsme sa k tým Božím pokynom postaviť inak: Ak Hospodin káže, tak chyťme hada za chvost. Choďme a poprosme o odpustenie niekoho, kto sa na nás hnevá. Priznajme si zlyhanie, aj keď z toho budeme mať chvíľu zlý pocit. Zastaňme sa dobrej veci v dedine, v meste alebo v zbore, keď treba podporiť dobro. Ak to prichádza z Božej iniciatívy, Pán Boh požehná aj dosiahnutie cieľa.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje veľké zázraky, ktorými pomáhaš Evanjeliu. Odpusť, keď im neverím úprimne, alebo sa na ne príliš upínam. Veď ma Tvojím Duchom, nech k nim mám správny vzťah. Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Ján Velebír ml.


Kto môže povedať: „Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?“ Príslovia 20,9

Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: „Ako to zmýšľate vo svojich srdciach?“ Lukáš 5,22


1.Korinťanom 10,9-13 • Modlíme sa za: Jur nad Hronom (DNS)