Zamyslenie na deň 21.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa pôstna. Invocavit (Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalm 91,15)
Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jánov 3,8b


Hebrejom 4,14-16

14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.


Pristúp s dôverou. Ku Komu mám pristúpiť? Kto ma to tu pozýva a volá pred Svoj trón? Pred starovekých vládcov nemohol predstúpiť hocikto, ale tu sme volaní a pozývaní, aby sme s dôverou prišli pred Boží trón a prijali milosť a milosrdenstvo skrze Ježiša Krista! Akí ľudia sú pozvaní pred Kristov trón? Pozvaní sú slabí, padlí, pokúšaní. A tu je ten paradox, že nás, slabých a hriešnych, pozýva k Sebe ten najväčší Veľkňaz, Syn živého Boha. Ten, voči ktorému sme zhrešili. Ten, ktorému sme sa obrátili chrbtom. Pozýva nás, lebo Jemu nič ľudské (okrem hriechu) nie je cudzie. On vie, čo je strach! On vie, čo je to trpieť! Vie, čo je to túžiť a sklamať sa! Vie, čo je to hladovať! Vie, čo je to plakať nad hrobom svojho blížneho! On vie, čo je to byť sám všetkými opustený a vie aj, čo je to báť sa smrti a zomierať v krutých bolestiach. On je však s nami nielen ako človek! On je s nami aj ako Boh. Nepotrebujeme len, aby nás niekto pohladkal a poľutoval. Nepotrebujeme len súcit a porozumenie a nepotrebujeme, aby nám hovoril, ja ti rozumiem, ja sám som to prežil. My potrebujeme pomoc. Potrebujeme, aby nám pomohol v tom, v čom si sami pomôcť nedokážeme a nevieme. A preto si môžeme byť istí, že vo všetkých slabostiach a pokušeniach máme v Ňom zdroj pomoci.
Modlitba: Odpusť, Bože, že si nevážime Tvoje obrovské dary pre nás! Odpusť, že si nevážime možnosť prísť pred Tvoj trón so smelou dôverou! Naplň nás vďačnosťou, úžasom z Teba a vierou, ktorá vidí Tvoju veľkosť!
Pieseň: ES 453
Autor: Stano Grega


Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Žalm 102,26

Pán Ježiš Kristus vás bude upevňovať až do konca. 1.Korintským 1,8


Matúš 4,1-11 :: 1.Mojžišova 3,1-19(20-24) :: Ján 13,21-20 :: Žalm 63 :: Modlíme sa za: Detskú misiu