Zamyslenie na deň 22.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,17-24

17 Potom sa vrátili tí sedemdesiati a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene. 18 Povedal im: Videl som satana ako blesk padať z neba. 19 Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí. 20 Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. 21 Vtedy rozveselil sa Ježiš v Duchu Svätom a riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, Otče, tak sa Ti ľúbilo. 22 Všetko odovzdal mi Otec, a nik nevie, kto je Syn, len Otec, a kto je Otec, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť. 23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.


Máš meno zapísané v nebesiach? Možno začínam príliš provokačnou otázkou. Veď kto hneď smelo odpovie: „Pravdaže!“ Možno odpovedí typu „možno, dúfam, neviem“ by bolo viac. No nemali by sme o tom vôbec pochybovať v prípade, že sme svoj život odovzdali Kristovi. Lebo to je jediný spôsob na zápis. Koľkokrát v živote sa nám stalo, že sme túžili byť na zozname výhercov?!Dychtivo sme čakali, či vyslovia naše meno… Keď sa tak nestalo, boli sme sklamaní. To je reálny život. Tuje však duchovný život, ktorý je dôležitejší, lebo v ňom ide o večnosť. Môžeme ďakovať Pánu Bohu za Jeho Syna, ktorý prišiel, aby nás nielen zachránil, ale aj zjavil Samého Seba. Naším najväčším ziskom je patriť Mu a dôverovať, že On nás aj dnes povedie a ochráni. Aj dnes sme o krok bližšie k nebeskému domovu, a tak sa môžeme radovať, že naše meno je zapísané u Otca v nebesiach.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Otče nebeský, za Tvoju lásku a starostlivosť, že si nám dal Svojho Syna, aby sme v Ňom mali hojnosť života! Ďakujeme, že Ti môžeme patriť a veríme, že aj naše meno je zapísané v nebesiach! Amen.
Pieseň: EP 643
Autor: Alica Pipperová


Anna sa modlila: „Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš.“ 1.Samuelova 1,11

Mária povedala: „Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“ Lukáš 1,46-48


2.Tesaloničanom 3,1-5 :: Modlíme sa za: Dobšiná (Ge)