Zamyslenie na deň 21.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 33,17-24

17 Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlu krajinu. 18 Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy: Kde je ten, kto počítal, kde je ten, kto vážil, kde je ten, kto rátal veže? 19 Neuzrieš drzý národ, národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. 20 Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov! Tvoje oči uvidia Jeruzalem; pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje, jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. 21 Lebo tam nám bude slávnym Hospodin, na mieste širokých riečnych prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. 22 Lebo Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom; Hospodin je naším kráľom; On nás zachráni. 23 Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. 24 Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.


Nádej. Upratovačka našla v odpadkovom koši v hoteli vyplnený tiket TOTO-LOTO s číslami, ale bez adresy. Asi niekto nemal nádej na výhru, tak ho vyhodil. Ona sa však usmiala, doplnila svoje meno a adresu a s nádejou ho podala. Stalo sa neuveriteľné, lebo vyhrala hlavnú výhru, niekoľko stotisíc mariek. Stalo sa to v Nemecku, kde si zakrátko prečítala inzerát, v ktorom ponúkali hotel, v ktorom pracovala, na predaj. Ona ho kúpila! Keď to išla oznámiť riaditeľke – veľmi nepríjemnej osobe – a vošla do kancelárie, riaditeľka ju s krikom vyháňala von, že upratovačky ju nemajú otravovať. Ale sprievodca riaditeľke oznámil: „Predstavujem vám novú majiteľku hotela a teraz si hľadajte novú prácu…!“ Nádej obrátila život upratovačky. „Hospodinje náš Kráľ, On nás zachráni“(v.22) a „ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené“ (v.24). Stalo sa to vtedy, keď Pán Ježiš zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie (Rim 4,25). Ak si vierou prijal/a, že to platí aj pre teba, máš nádej večného života (Tit 1,2). Taká nádej nezahanbuje, ak jeláska Ducha Svätého vyliata v tvojom srdci (Rim 5,5).
Autor: Pavol Roháček st.
Pieseň: ES 464


Pamiatka spravodlivého je požehnanie. Príslovia 10,7

Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Matúš 13,43


Zjavenie Jána 3,7.8.10.11(12) :: Modlíme sa za: Prenčov (Ho)