Zamyslenie na deň 20.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 32,1-8

1 Ajhľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva. 2 Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať; 4 srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. 5 Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. 6 Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť: aby páchal nečestnosť a vravel blud proti Hospodinovi, aby nechal neukojenú túžbu hladného a smädnému odoprel nápoj. 7 Prostriedky podliaka sú zlé, hanebné skutky plánuje, aby zničil biednych klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. 8 Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach.


Spravodlivý Kráľ. Nejeden z nás sa už nachádzal v situácii, keď na svojej vlastnej koži zažil konanie, ktoré ani zďaleka nebolo spravodlivé. Nespravodlivo ohodnotená písomka v škole, nespravodlivo ohodnotený výkon v práci či nespravodlivý trest pre dieťa od rodičov. Nie je to ničpríjemné. Stačí sa len pozorne započúvať do hlasov dnešného ľudstva a zovšadiaľ budeme počuť, koľko nespravodlivosti je v tomto svete, aký je ku mne život nespravodlivý a podobne. Verte mi, aj mňa veľmi hnevá,keď vidím všetku tú nespravodlivosť. No nechcem, aby ste sa po dočítaní tohto zamyslenia topili v pesimizme. Naopak. Budem rád, ak sa dnes necháme povzbudiť prorockým slovom, ktoré so sebou prináša istotu a nádej do tohto, pre nás nespravodlivého sveta. Izaiáš v prečítaných slovách hovorí o kráľovi, ktorého vláda je charakterizovaná práve tým, po čom tak neraz túžime – spravodlivosťou. „Ajhľa, kráľ bude panovať podľaspravodlivosti…“ Milí priatelia, aj o tomto nám svedčí končiace sa obdobie adventu. Prišiel spravodlivý Kráľ – Ježiš Kristus! Kráľ, ktorý prináša so sebou spravodlivú vládu. Túžiš byť aj ty jej súčasťou? Tak neváhaja nechaj sa týmto Kráľom viesť! Som presvedčený, že potom sa aj pri tebe naplnia Jeho slová: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“
Autor: Tomáš Lipovský
Pieseň: ES 26


Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší. Žalm 9,3

Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi. Lukáš 1,46-47


Izaiáš 42,5-9 :: Modlíme sa za: Praha (Cz)

2 thoughts on “Zamyslenie na deň 20.12.2018

  1. Vďaka Bohu i Vám za všetky zamyslenia, ktoré sme si denne čítali v odchádzajucom roku 2018… Boh iste požehná dobré snahy a použije si svojich vyvolených v tejto službe, aby sme my, užívatelia, mohli plynulo pokračovať v čítaní príspevkov v Tesnej bráne hneď od 01/01/2019.
    Pán nech celý rok sprevádza svojím požehnaním pre nás všetkých v neho veriacich. Amen. 🙏😇❤️

    1. Ďakujeme veľmi pekne. Je to systematická a vytrvalá služba celého tímu ľudí. Od editorov, autorov, vydavateľa, nahrávačov, strihačov, atď. Sme vďační Pánu Bohu za Jeho Slovo. A sme radi, že naša služba má zmysel a prináša požehnanie. Prajeme požehnané sviatky!

Comments are closed.