Zamyslenie na deň 21.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

21. nedeľa po Svätej Trojici
Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! Rímskym 12,21


Jeremiáš 29,1.4-7.10-14

1 Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.
4 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 6 Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7 Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.
10 Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal – znie výrok Hospodinov – a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.


Volať, volanie. Naša doba poskytuje mnoho možností a spôsobov komunikácie. O tom nie je potrebné veľa hovoriť a vysvetľovať to. A predsa je tu jedna trhlina, jeden vážny problém: problém komunikácie. Žiaľ, ľudia čím ďalej, tým viac hovoria medzi sebou, ale čo je smutnejšie, že stále menej, ba takmer vôbec nehovoria s naším nebeským Otcom. Tie pomlčky sú veľmi, veľmi dlhé a pre nášho nebeského Otca i bolestivé. Kto iný má na mňa a na teba toľko času, trpezlivosti, lásky, ak nie práve náš spoločný nebeský Otec?! Z celého textu 29. kapitoly je veľmi osobne oslovujúca a srdca sa dotýka táto veta: „Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“ A my máme zasľúbenie Pána Ježiša (J 14,13): „A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.“ Hľa, čo viac si môžeš, brat a sestra, želať?! Volať s istotou, že náš Pán vypočuje nad očakávanie.
Autor: Zuzana Moncoľová
Pieseň: ES 241


Chválil som teda radosť, lebo nieto pre človeka nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa, a to ho môže sprevádzať v námahe počas jeho krátkeho života, ktorý mu dal Boh pod slnkom. Kazateľ 8,15

Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním. 1.Timoteovi 4,4


Matúš 5,38-48 :: Efezským 6,10-17 :: Žalm 38 :: Modlíme sa za: Rimavský seniorát