Zamyslenie na deň 20.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 3,14-22

14 Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst.
17  Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, 18 radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. 19 Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 21 Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!


Nebuďme vlažní! Posledný – siedmy – list Pánov je pre zbor v Laodikei – v tureckom meste na rieke Lycus neďaleko turistického centra Pamukkale. Začína sa ostrou výčitkou vlažnosti a sebestačnosti. Mesto bolo kedysi nesmierne bohaté a dôležité, vyrábali tu aj vzácnu liečivú očnú masť. Preto si aj tamojší kresťania mysleli, že sú v poriadku. Pritom však nevnímali svoju biedu. – – Ako je to so mnou? Pán aj mňa volá k horlivosti a pokániu. Pritom mi ponúka všetko, čo skutočne potrebujem. Chce ma s láskou vychovávať – ak je to nutné, tak aj nepríjemnými trestami. – – Pán Ježiš je určite ten najlepší spoločník, akého si dokážeme predstaviť. Veď nás má až tak rád, že sa za nás obetoval na kríži! Je nekonečne múdry a mocný. A On klope na dvere našich sŕdc, On túži žiť s nami! Iste to najlepšie, čo môžeme urobiť, je – otvoriť Mu a pozvať Ho ďalej: Pane, Ty vážne chceš žiť so mnou? Poď, prosím, rýchlo vstúp a zavládni v mojom živote! Urob v ňom poriadok, prosím! Pomôž mi každý deň nežiť už iba pre mňa – hriešnika, ale pre Teba – dokonalého Božieho Syna! Každý deň stojí za to žiť, keď z úprimného srdca Pána Ježiša poprosíme: Pomôž mi, prosím, rozumieť Tvojej vôli a s Tvojou pomocou ju aj plniť! Som Tvoj!
Autor: Mikuláš Lipták
Pieseň: ES 548


Boli ste ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Ámos 4,11

Veď čo, ak sa niektorí aj stali nevernými, či ich nevernosť zničí Božiu vernosť? Vôbec nie! Ale nech je Boh pravdovravný. Rímskym 3,3-4


Príslovia 3,1-8 :: Modlíme sa za: Mašková (No)