Zamyslenie na deň 19.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

12. nedeľa po Svätej Trojici
Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42,3


Skutky apoštolov 3,1-10

„1 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. 2 Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! 5 I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. 6 I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, 8 takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. 9 A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. 10 I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových Krásnych dverách a prosieval o almužnu; a zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo.“


Chodenie s Bohom. Pozrime sa na niekoľko znakov uzdravenia: a) Šlo o uzdravenie choroby, ktorá mala organický pôvod. Muž bol chromý od narodenia. Bol úplne odkázaný na druhých, ktorí ho museli nosiť. Beznádejný prípad. b) K uzdraveniu došlo bez modlitby, bez skladania rúk či použitia lekárskych prostriedkov. Došlo k nemu skrze priamy rozkaz vyslovený v mene Ježiša. c) Uzdravenie bolo okamžité, nie postupné zlepšovanie. Bolo dokonalé, nie čiastočné. Bolo trvalé, nie dočasné. d) Bolo verejne uznané ako pravé a presvedčivé. Toto uzdravenie je príkladom toho, čo robí Boh s človekom na duchovnej úrovni. Muž bol chromý od narodenia. A tak je na tom každý človek. Je chromý pre chodenie s Bohom. Ako si chromý pýtal almužnu, tak chcú aj duchovne chromí od cirkvi „almužnu“. Hmotnú pomoc pre svoje problémy. Nechcú zmenu života. Nechcú chodiť. Ale kresťanstvo tu nie je preto, aby dávalo almužnu, ale aby stavalo na nohy. Ježiš nie je barličkou pre chromých a krívajúcich! On odstraňuje chorobu v jej podstate, aby ten, ktorý ležal pri dverách chrámu, mohol vojsť dnu na vlastných nohách, a tak mohol začať nový život. Kresťanstvo je radikálna zmena života, ktorá robí ľudí chodiacimi a chodiacich robí oslavujúcimi Boha.
Autor: Stanislav Grega
Pieseň: ES 456


Hospodin ma poslal vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Izaiáš 61,1-2

Pavol píše: Sme spolupracovníci vašej radosti. 2.Korintským 1,24


Marek 7,31-37 :: Skutky apoštolov 9,1-9(10-20) :: Žalm 41 :: Modlíme sa za: Hontiansky seniorát