Zamyslenie na deň 20.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 16,1-9

1 Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. 2 Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. 3 Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 4 Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! 6 Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. 7 Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. 8 Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. 9 Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.


Väčšina z nás má svoje konkrétne predstavy o svojej budúcnosti, o živote. Vieme, čo chceme a aj čo nechceme. Máme svoje ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Pracujeme na sebe a na svojich plánoch. Svoju životnú cestu máme dobre premyslenú. Otázne je, či v týchto našich plánoch a cieľoch počítame aj s Tým, ktorý nás pozná najlepšie? S Tým, ktorý nás obdaril jedinečnými talentami? S Tým, ktorý chce, aby sme prežili život, ktorý bude mať skutočnú hodnotu? Otázne je, či rátame s Hospodinom? Veď jedine On vie, ktorý plán pre náš život je ten dobrý a správny. Jedine vtedy, ak budeme Bohu dôverovať a necháme sa Ním viesť, dokážeme kráčať po ceste, ktorá prinesie požehnanie nám i tým, s ktorými sa stretávame. Kiežby sme dokázali pri všetkých našich životných plánoch počítať s Hospodinom! Kiežby sme sa u Neho dožadovali poznania, čo je pre nás správne! Kiežby sme sa na Neho dokázali s dôverou spoľahnúť!
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, že si všemúdry. Len Ty vidíš budúcnosť a vieš dobre poradiť. Prosíme, veď nás a daj poznať pravdu vodcom národa a cirkví, nech je veľa spasených. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Erika Sokola


Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Izaiáš 46,4

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva Svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1.Korintským 1,9


Efezským 4,1-7 :: Modlíme sa za: Praha (Cz)