Zamyslenie na deň 19.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 15,13-18

13 Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. 15 Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.  16 Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. 18 Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku.


Človek vo svojom živote prežíva radostné, ale aj smutné dni. Je súčasťou šťastia, potešenia, ale aj bolesti, či trápenia. Otázne je, čo ovplyvňuje naše rozhodovania a konania? Čomu nechávame trvalý priestor vo svojom živote, v srdci? Radosti, či smútku? Láske, či nenávisti? Nepokoju, či rozvahe? Egoizmu, či bázni? Musíme však otvorene povedať: nie je ľahké byť v bolestiach trpezlivý. Nie je ľahké pri strate vidieť perspektívu. Nie je ľahké usmievať sa, keď naše srdce krváca. Nie je ľahké zachovať pokoj a rozvahu, keď nás niekto hnevá a stresuje. Na to potrebujeme pomoc, rozumné poznanie, bázeň… A tá prichádza od Hospodina. On dokáže byť pri nás v každej situácii nášho života. A všetko, čo prežívame, prežíva spolu s nami. Zároveň nás motivuje a povzbudzuje k tomu, aby sme život prežívali s rozvahou, pokojom, láskou, trpezlivosťou. Aby bol náš život dobrým svedectvom toho, ako v nás koná Pán Boh. Kiež by sme to s Jeho pomocou dokázali!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si toľkokrát vstúpil do nášho smútku, aby si potešil a pozdvihol. Ďakujeme, že vstupuješ do našej radosti, aby si zachránil pred pýchou a povrchnosťou. Amen.
Pieseň: ES 527
Autor: Erika Sokola


Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. Žalm 115,13

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Galatským 3,26


Skutky apoštolov 17,(16)22-34 :: Modlíme sa za: Pôtor (No)