Zamyslenie na deň 20.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 5,1-6,1

1  Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, nech mi zasvätí sviatok na púšti.   2  Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.   3  Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol; dovoľ nám odísť na tri dni na púšť a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom.   4  Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou!   5  A faraón vravel ďalej: Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu, a vy chcete, aby prerušili svoje roboty?   6  V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozorcom:   7  Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým, nech si ju sami idú zbierať;   8  ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej, nezmenšujte ho, lebo sú leniví, a preto kričia: Poďme a obetujme Bohu.   9  Nech práca zaťažuje týchto mužov, nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí.   10  I vyšli poháňači ľudu a jeho dozorcovia a vraveli ľudu: Takto hovorí faraón: Slamu vám nedám,   11  choďte si ju sami zbierať, kde nájdete; ale nič sa vám neuľaví z práce.   12  A ľud sa rozišiel po celom Egypte trhať strniská miesto slamy.   13  Poháňači ich však nútili a hovorili: Vykonajte svoju dennú prácu v príslušný deň ako vtedy, keď bola slama.   14  A bili izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, a hovorili: Prečo ste nevyrobili určené množstvo tehál včera a dnes ako predtým?   15  I prišli izraelskí dozorcovia a žalovali faraónovi: Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami?   16  Nedávajú slamu tvojim služobníkom, a predsa nám prikazujú: Robte tehly! A teraz tvojich sluhov bijú, ale vina je na tvojich ľuďoch.   17  On však odvetil: Leniví ste, leniví, a preto hovoríte: Poďme a obetujme Hospodinovi.   18  Teraz sa pustite do roboty, slamu síce nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte.   19  I videli izraelskí dozorcovia, že je s nimi zle, keď im povedali: Nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň.   20  Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich,   21  a povedali im: Nech Hospodin pozrie na vás a nech vás súdi, lebo ste nás znevážili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbraň do rúk, aby nás pobili.   22  I vrátil sa Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo nakladáš zle s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal?   23  Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v Tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom, a Ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud.
6:1  I riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo bude donútený silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny.


Skúšky viery. V 4. kap. 29-30 čítame o splnení Božej úlohy Mojžiša a Árona starším Izraela. Reakcia ľudu (v. 31): „Ľud uveril; keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.“ Konečne príde vyslobodenie! No po návšteve Mojžiša a Árona u faraóna sa položenie Izraelitov mení k horšiemu, až neznesiteľnému. Za vzniknutú situáciu sú obvinení Boží služobníci Mojžiš a Áron. Je zvláštne, že žalobu nekomentujú pred žalobníkmi, ale prichádzajú k Hospodinovi. Jemu vylievajú svoju bolesť. Splnili si svoju misiu, no výsledok sa nedostavil: „Ty si vôbec nevyslobodil Svoj ľud.“ Brat, sestra, možno aj ty prežívaš ťažké chvíle života. Modlíš sa, a situácia sa nemení k lepšiemu, ale naopak, k horšiemu. Túžiš po ukončení trápenia, no nič sa nedeje. „Neboj sa a nestrachuj!“ (Józ 8,1). Pán Boh má všetko pod kontrolou, aj keď tomu momentálne nerozumieš. Len naďalej k Nemu volaj a dôveruj Mu, On ti dá silu na zvládnutie aj nezvládnuteľného. Ako dostal Mojžiš a Áron uistenie o Božej moci (v. 6,1), ktorá sa v nasledujúcich kapitolách prejavovala a dokazovala, tak ju dostaneš aj ty, veď Pán Boh je Ten istý za Mojžiša, dnes a bude až naveky! Pane, pomôž nám prechádzať skúškami života s vedomím, že Ty o nás vieš a máš s nami Svoje plány! Pomôž nám aj napriek bolestiam zostať Ti verní!
Autor: Jelka Petričová
Pieseň: ES 503


Lebo je vyvýšený Hospodin, a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Žalm 138,6

Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. 1.Korintským 1,28


GALATSKÝM 6,1-5 :: MODLÍME SA ZA: JUR NAD HRONOM (DN)