Zamyslenie na deň 20.4.2024

1.Korinťanom 1,10-17

10 Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov!“ „Ja som Apollov!“ „Ja zas Kéfasov!“ „Ja Kristov!“ 13 Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, 15 aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasovu domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. 17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.


Ježiš je všetko. Včera sme čítali Pavlove nádherné slová, ako chváli kresťanov v Korinte, že im nič nechýba. Vravel, akí sú bohatí v slove a poznaní a ako za nich neprestajne ďakuje. No hneď akoby jedným dychom zrazu počujeme tvrdé slová napomenutia. Prečo? Pretože je veľmi ľahko zaspať na vavrínoch, ochladnúť vo viere, spomaliť krok v našom nasledovaní Pána Ježiša. Hlavným problémom v Korinte bola duchovná pýcha. Nie je to cudzie ani nám dnes. Kto je obľúbenejší farár, alebo ktorý zbor je lepší, kto má pravejšiu vieru, alebo kto ako ukazuje svoju vieru. – – Prečo chodíš do kostola? Počúvať farára alebo Boha? Áno, niekedy kazatelia ľuďom neuľahčujú počúvať Pána skrze nich. Keď sa ľudské ja postaví pred to Božie „JA SOM“, vtedy to môže byť komplikované – ako v Korinte. Ľudia sa zoskupovali podľa toho, kto sa im viac páčil ako duchovný vodca. Je to vždy tragédia pre cirkev, keď sa stratí zo zreteľa to, že Pán Ježiš Kristus je počiatok i koniec, centrum i obsah všetkého v cirkvi. Kristus nie je rozdelený. My vyznávame, že cirkev je Jeho telo. Jeho telo nemôže byť rozdelené. Takže potom tam, kde vidíme rozkol, rozbroje, vystatovanie menom človeka a vyzdvihovanie mena človeka (nech je to akokoľvek pobožný a dobrý človek), tak to nie je v Duchu Kristovom. Nenasledujeme ľudí, ale Krista.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si jediný, hoci v troch osobách. Odpusť, že sa viac zameriavam na ľudí ako na Teba. Daj, nech sa ľuďmi ako Luther inšpirujem, ale nech ich nedávam na prvé miesto. Amen.
Pieseň: ES 568
Autor: Milo Velebír


„Určite ťa vyslobodím, nepadneš mečom, svoj život budeš mať ako korisť, pretože si mi dôveroval,“ znie výrok Hospodina. Jeremiáš 39,18

Ježiš odpovedal zločincovi: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so Mnou v raji.“ Lukáš 23,43


Ján 14,1-6 • Modlíme sa za: Malá Čalomija (NoS)