Zamyslenie na deň 21.4.2024

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE
Hlasne jasaj Bohu, celá zem!Žalm 66,1
Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korinťanom 5,17


Ján 15,1-8

1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. 7 Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.


Radujte sa! V našej farskej záhrade sme vysadili višňu. Bolo by asi nezmyselné, keby sme si povedali, aký krásny je to stromček a nemali sme očakávanie nejakej úrody. Po dvoch rokoch zakvitla a ozaj sme čakali, že budú nejaké višne. Boli dve. Veľmi vzácne dve višne. Samozrejme, že ďalší rok ich bolo viac, ale prvá úroda bola niečo nádherné. Dnes máme doslova rozkázané radovať sa. Môžu byť rôzne druhy radosti, napr. ako z tej úrody na višni. Naše ľudské radosti však po čase vyprchajú a nemajú stálosti. Existuje plnohodnotná radosť, ktorá je viac ako len chvíľkové potešenie? Vzkriesenie Pána Ježiša je úžasná vec! Náš Spasiteľ nám chce darovať dokonalú radosť. Ako sa to môže stať? Odpoveď je v obraze kmeňa viniča a ratolesti, čo prináša ovocie. Kmeň je Kristus sám a ratolesťou je každý veriaci kresťan, čo prináša ovocie Ducha Svätého (Gal 5,22-23). Duch Svätý nás vierou zaštepil do Pána Ježiša Krista, a tak môžeme zažívať radosť z Krista Pána, ktorý žije. Rozdávajme okolo seba z Božej veľkonočnej radosti, lebo vieme, komu patríme.

Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si nás zaštepil Svojím vzácnym dielom spasenia do pravého vínneho kmeňa, do Seba samého. Ďakujeme za radosť zo záchrany z hriechov pre plnohodnotný život. Daj nám ochotu rozdávať z Tvojej nekonečnej radosti. Amen.
Pieseň: ES 123
Autor: Michal Findra


Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Príslovia 11,13

Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Efezanom 4,15


Skutky apoštolov 17,22-34 • 1.Mojžišova 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a • 2.Korinťanom 4,14-18 • Žalm 96 • Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko