Zamyslenie na deň 20.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 4,25-32

25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávajte miesto diablovi. 28 Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. 29 Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. 30 Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. 31 Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. 32 Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.


Dovoľte mi otázku. Existuje niečo ako „sloboda slova“ v cirkvi, medzi kresťanmi? Máme právo povedať čokoľvek, čo máme na mysli, či na jazyku? Môžeme sa správať jeden k druhému ako chceme? Asi nám niečo napovedá, že nie. Ale ako to v skutočnosti s nami je? Prečo sa to pýtam? Pavol nás vo svojom liste vyzýva, aby sme zložili starého človeka, naše staré spôsoby rozprávania i konania a „obliekli si nového človeka“ podľa Boha. Aby sme žili, konali a správali sa tak, ako by sa správal Ježiš. Aby z nás i našich vzťahov žiarila Jeho láska. Už nepatríme svetu, sme Jeho a Jeho aj vo svete reprezentujeme. Ľudia sa na nás dívajú. My sme Jeho veľvyslanci. Ježiš sám hovorí: Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať (J 13,35). Ak sa tak nesprávame, Pavol hovorí, že naším správaním dávame priestor diablovi. Takže dnešné Slovo sa nás jednoducho pýta: „Reprezentuješ svojím správaním Krista?“ Ako to zistiť? Dnešný text je veľmi jasný. Prestaňme klamať, hrešiť hnevom, kradnúť, hovoriť mrzké slová, zarmucovať Svätého Ducha, rozhorčovať sa, byť prchkí, kričať, rúhať sa, zlostiť sa. A začnime si hovoriť navzájom pravdu, pracovať, aby sme mohli dávať núdznym, hovoriť slová, ktoré budujú a prinášajú požehnanie, byť k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťať si navzájom…
Autor: Peter Michalčík
Pieseň: ES 249


Šalamún povedal: Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil. 1.Kráľov 8,27

Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. 1.Jána 4,12


Matúš 26,30-35 :: Modlíme sa za: Zvolen (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby