Zamyslenie na deň 20.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 1,10-20

10 Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory! 11 Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z  vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube! 12 Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? 13 Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novmesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. 14 Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15 Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. 16 Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť, 17 učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. 18 Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19 Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili.


Verný Boh pozýva na cestu, ktorá vedie do života. Zhromažďovať sa vo sviatočný deň, modliť sa, prinášať dokonca obeť patrí k základným prejavom zbožnosti. Je zarážajúce, čo z úst Hospodinových počujeme: „Neznášam ich (slávnostné zhromaždenia), z tej duše nenávidím (vaše sviatky), bremenom sa mi stali, zastriem si oči pred vami, nepočúvam vás (vaše modlitby). Prečo? Lebo „vaše ruky sú plné viny“, konáte zlé skutky, nehľadáte právo, neujímate sa utláčaného – žijete v hriechu. – – Berme veľmi vážne konfiteor na začiatku našich Bohoslužieb i Kyrie – spievanú prosbu o zmilovanie, aby sa naše zhromaždenia nestali Hospodinovi bremenom! – – Veľmi jednoduché, ale pritom často veľmi ťažké riešenie ponúka Hospodin k náprave: „Umyte sa, očistite sa, dobre robte…“ Nad nikým neláme palicu. „Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“ Chce to pokánie. Každodenné pokánie. „Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro. Ak sa zdráhate a protivíte,“ na konci je smrť.
Autor: Ján Meňky
Pieseň: ES 332


Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky! Žalm 121,8

Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Židom 13,14


Ján 3,17-21 :: Modlíme sa za: Opiná (Ko)