Zamyslenie na deň 20.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 6,17-26

17 Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu, 18 ktorí prišli, aby Ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. 19 A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých.

20 Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. 21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. 23 Radujte sa v ten deň a plesajte, veď, hľa, vaša odplata je hojná v nebi; lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. 24 Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! 25 Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. 26 Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.


Dotkni sa Ježiša. Ježiš je cestou k naplnenému životu. Istý čas som sa pravidelne stretával s jedným mužom, susedom. Má už vyše 45 rokov, žije sám, pracuje na turnusy v zahraničí a je úplne sklamaný životom. Trápi ho situácia v štáte, politike i to, že si niekto žije v blahobyte a niekto musí trieť biedu. No dotýkajú sa ho veľmi aj nezhody v rodine, samota i jeho choroba. To všetko ho zmenilo na nevrlého človeka, ktorý neustále hundre, nič mu nie je dosť dobré, žije sám, bez akéhokoľvek východiska a túži robiť čokoľvek, len aby sa mal lepšie. Možno aj ty máš takého suseda, či poznáš ľudí, ktorí sa trápia v živote, alebo hľadajú pozemské blaho. Je tiež možné, že aj ty sám prežívaš sklamanie, bolesť, nespravodlivosť, nenaplnenie. V dnešnom texte čítame: „A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých.“ Ale tiež „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Kráľovstvo Božie. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.“ Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. A tak, ako v čase, keď žil na zemi, aj dnes má moc vyliečiť naše zranenia i choroby, ale tiež „dať nám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11). Nie v bohatstve, uznaní, či zábave, ale len v Ňom nájdeme hodnotu a naplnenie nášho života. Stačí za Ním prísť, dotknúť sa Ho, počúvať Ho.
Autor: Peter Michalčík
Pieseň: ES 459


Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. Príslovia 15,16

Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci?! Lukáš 12,24


Jeremiáš 14,1-9 :: MODLÍME SA ZA: Bratislava – Staré Mesto (Ba)